9 de maig de 2019

Informació aclaridora del Departament referent a les oposicions d'FP
Informació específica per al cos d'ensenyament secundari (especialitats d'FP) i del cos de professors tècnics d'FP


Tens tota la informació en el següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/2018/desenvolupament-de-les-proves/informacio-especifica-cos-ensenyament-secundari-especialitats-fp-i-cos-professors-tecnics-fp/index.html#1.