30 de maig de 2019

Assemblea de professorat d’FP de 30 de maig de 2019Per l’aturada de les modificacions curriculars pel pròxim curs i el rebuig a la pèrdua de plantilla
Celebrada l’assemblea de professorat d’FP, des de  la Federació d’Educació de CCOO, fem les següents consideracions:
Manifestem el nostre rebuig a les modificacions curriculars de cicles formatius imposades pel Departament d’Educació pel curs vinent. Tal imposició s’ha de desvincular de les convocatòries d’ajut econòmic als cicles formatius en alternança simple o dual, derivades de fons europeus, així com de les partides econòmiques de formació de professorat també finançades amb aquests mateixos fons.
Considerem no justificada la vinculació que fa el Departament, lligant la fidelització de l’alumnat amb el permanèixer en l’empresa més hores o que el treball per competències requereixi retallar hores de mòduls. Més aviat la qualitat i garantia de l’aprenentage de l’alumnat, s’hauria de basar en metodologies actives, amb una formació prèvia i adequada al professorat, i en la realització de pràctiques no curriculars a l’empresa, mitjançant plans de treball adequats, tutors de centre i d’empresa ben formats i en que s’asseguri la formció prèvia en prevenció de riscos laborals, dret laboral i gestió de persones.
Valorem l’afectació de la modificació curricular als centres públics, de titularitat municipal o concertats, i en cadascun dels supòsits s’haurà de treballar en l’àmbit de la  negociació corresponent, per garantir-ne les plantilles i les condicions de treball del professorat.
Rebem el Manifest que ens fa arribar l’Associació d’ensenyants d’economia i empresa de Catalunya (eee). Tal manifest inclou el rebuig a la implantació de la modificació dels currículums amb extracció d’hores d’uns mòduls per aportar-les a uns altres i concreta en l’àrea de Formació i orientació laboral ; exactament la UF1 d’Incorporació al treball del mòdul de FOL perd el 50% de les hores, de 66 es queda en 33 hores, absolutament insuficients per garantir el coneixement de l’alumnat  en  dret laboral prèviament a l’accés al món del treball. 
Per tot plegat Educació CCOO:
       Rebutja la implantació de la modificació curricular pel curs vinent, davant la publicació de les Orientacions d’organització dels nous cicles formatius al web del Departament, sense haver iniciat els tràmits legals previs per fer-la.
i
Estima:
       Urgent la celebració d’una mesa sectorial d’FP amb la documentació corresponent.
       Cadbal el manteniment de les 33 hores del mòdul FOL a la UF1 que els correspon. Al ser el mòdul FOL un mòdul de política educativa, és l’únic garant de la inserció de l’alumnat d’FP a l’empresa, tenint la garantia de que coneix la normativa laboral, d’altrament és abocar-lo a no saber ni reconéixer quines són bones pràctiques o males pràctiques laborals.
       Prioritari assegurar-se que la modificació curricular no tindrá afectació en les plantilles de professorat d’FP.
       Indispensable el conèixer la proposta de l’administració pel que fa a les noves funcions del professorat i la correspondència amb les condicions de treball (tutoria de pràctiques a l’empresa, tutoria de projectes, etc.).
       Que s’ha de garantir l’aprenentatge de l’alumnat a l’empresa amb qualitat,  amb els seguiments adequats i amb alta a la Seguretat Social, per evitar que les pràctiques no laborals es converteixin en feines precàries, no retribuïdes.
       Que cal convocar per part de l’administració una mesa de negociació per encetar la renovació de l’Acord d’FP de 1999.


28 de maig de 2019

CCOO ens aixequem de la taula

Com a conseqüència de la no aturada de la modificació curricular de la Formació Professional CCOO i la resta de sindicats presents a la Mesa de negociació de l'FP s'aixequen de la taula

Avui, 28 de maig, els sindicats presents a la negociació en la Mesa de Formació Professional (FP) s’han aixecat de la mesa de negociació sectorial d’FP davant la negativa del Departament d’Educació a aturar l’aplicació de la modificació curricular dels cicles formatius per al curs vinent.

Aquesta petició ha estat consensuada per tots els sindicats de la Mesa.

Alhora, des de CCOO reclamem que es resolguin problemes que considerem prioritaris per les condicions de treball del professorat d’FP, posant el focus en la urgent convocatòria d’una mesa per l’actualització de l’Acord d’FP de 1999 i en l’equiparació salarial de professorat tècnic (PT) i professorat de Secundària (PS).

Notícia a TV3:Ràdio Barberà 98.1: Entrevista a Rodrigo Plaza (coordinador de FP de CCOO Educació) on denuncia una reforma del Departament que consideren impulsa la "FP Low Cost" amb més pràctiques a empresa i menys hores lectives:


27 de maig de 2019

Exposició CCOOMICS2019

Exposició CCOOMICS2019

El proper dimarts 28 de maig a les 17.30 hores, a la sala d’actes Escola del  Treball de Barcelona (C/ Comte d’Urgell, 187, Barcelona), tindrà lloc l’acte d'inauguració de l'exposició CCOOMICS2019, vinyetes realitzades per part de l'alumnat de pràctiques de Còmic. A l'acte hi intervindran Irene Órtiz, coordinadora nacional d'Acció Jove, Marcos Prior, guionista i dibuixant de còmics i Noelia Sierra, autora de COOOMICS18.

Aquest és el resultat d'una experiència de col·laboració de CCOO de Catalunya amb diferents escoles d'art per la realització de les pràctiques de Còmic, de la que aquest any celebrem la tercera edició.

En aquest enllaç explica el projecte d'aquest curs.Més informació: http://ccoomics.blogspot.com

24 de maig de 2019

L'Assemblea d'FP rebutja la resolució de l'FP Dual i els canvis curriculars que planteja el Dept. d'Educació


L'Assemblea de professorat celebrada a la seu de CCOO rebutja la resolució de l'FP Dual que ha publicat el Departament d'Educació i els canvis curriculars que planteja pel proper curs

Fa una crida a un rebuig unitari a l'FP Dual low-cost que vol implantar la Generalitat


L’Assemblea de professorat que ha convocat avui CCOO ha manifestat el seu rebuig a les formes i al contingut de la reforma normativa, així com als canvis curriculars, que vol imposar el Departament d’Educació per al proper curs.

Aquests canvis neixen de la improvisació del Departament, i no compten amb el suport ni el consens de les parts implicades (professorat, organitzacions sindicals, estudiants o empreses).

El desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificacions professionals, que preveu el desenvolupament de la Formació Professional (FP) Dual, s’ha de fer en el marc de consens i diàleg social. També les millores necessàries a introduir s’han de fer per garantir un model estable i de qualitat. Les novetats que planteja el Departament no responen a aquest marc.

L’Assemblea ha valorat que aquests canvis, plantejats a corre-cuita, no donen resposta als problemes ni les necessitats reals de l’FP a Catalunya, entre d’altres:

 • Manca d’oferta pública. Cada any, només a la ciutat de Barcelona es queden sense plaça de primera opció més de 2.000 alumnes.
 • Manca d’inversió en centres i professorat (formació, recursos, dotacions, materials…). El pressupost en formació del professorat d’FP és 0 euros.
 • Lluita efectiva contra l’abandonament escolar prematur (AEP). El 4 0% de l’alumnat de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) abandona els seus estudis. Enguany torna a créixer la taxa AEP fins el 17.4 %. 
 • Manca de diagnosi i avaluació del model d’FP Dual de Catalunya.
 • Negociació i actualització de les condicions de treball del professorat. Negociació d’un nou acord d’FP (l’acord vigent és del 1999).
 • La massificació de les aules (amb les ràtios més elevades de l’Estat).
 • La precarietat i manca d’estabilitat del professorat. Més de la meitat de les famílies professionals tenen un índex d’interinatge superior al 50 %.
 • L’FP Dual segrega a l’alumnat ja que selecciona segons el millor expedient acadèmic. Segrega per gènere: 3 de cada 4 persones que la cursen són homes.


L’Assemblea denuncia la manca de garanties i de credibilitat de l’Administració en l’aplicació d’aquesta reforma curricular i de la normativa de l’FP Dual:

 • Quan afirma que no hi haurà afectació a les plantilles.
 • Quan afirma que incrementar el nombre d’hores de pràctiques d’empresa millora la formació i la inserció.
 • Que solament el treball competencial de l’alumnat millora la fidelització de l’alumnat i l’AEP.


L’Assemblea exigeix l’aturada de la modificació curricular i la retirada de la resolució d’FP Dual. També emplaça al Departament a la urgent negociació d’un nou acord d’FP, que contempli la millora de les condicions de treball del professorat.

Per últim, convida a la resta de sindicats de la Mesa a acordar una concentració unitària el proper dimarts 28 de maig, de 10 a 12 hores, davant la seu del Departament (Via Augusta, 202, Barcelona), durant la celebració de la Mesa sectorial convocada pel Departament. Es convoca als mitjans de comunicació dimarts a les 10.45 hores davant el Departament per fer declaracions.

21 de maig de 2019

Comunicat conjunt sobre la resolució d'organització de la formació professional dual

Comunicat conjunt sobre la resolució d'organització de la formació professional dual

Comunicat subscrit per CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball i Pimec
Lamentem que no s’hagi respectat el procés de concertació en la resolució de la FP Dual que comporta canvis profunds sobre la implantació inicial d’aquesta modalitat de formació en el sistema educatiu català


El departament d’Educació publica una resolució d'organització de la formació professional dual en el sistema educatiu sense comptar amb la concertació social


La posada en marxa de la FP Dual a Catalunya l’any 2012 té la voluntat de construir una formació professional més útil tant per a les empreses com per a la ciutadania. Tal com va quedar reflectit en l’informe del CTESC “La Formació Professional dual en el sistema educatiu català”, publicat l’any 2017, la FP dual pot contribuir a millorar l’ocupació dels joves i alhora facilitar la transició del món formatiu al laboral.

Amb la Resolució EDU/1076/2019, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 29 d’abril, per la qual s'actualitza l'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, s’introdueixen una sèrie de canvis conceptuals, relatius tant als rols que participen en la modalitat dual, com a la seva organització curricular, com a les condicions de relació entre alumne i empresa, que incideixen en els principis claus del model de la FP Dual que s’ha de construir a Catalunya, i, per tant, haurien d’haver resultat d’un procés de concertació.

La FP Dual pretén ser una eina important per lluitar contra l’atur juvenil, un problema estructural del mercat de treball català, i és per tant una element estratègic prioritari en el desenvolupament del sistema integrat de formació i qualificació professional català. És per això que les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya hem vingut manifestant la nostra implicació amb la FP Dual des del seu inici, a través dels espais de concertació com el Consell Català de Formació Professional, el Consell de Relacions Laborals o el CTESC, amb resultats com la publicació dels dos informes referents a Catalunya en la matèria, La formació professional en el sistema educatiu català (CTESC, 2017) i l’Informe sobre models i iniciatives d'aprenentatge i pràctiques en la formació professional a Catalunya (Consell de Relacions Laborals, 2018). De la mateixa manera, va quedar recollit el nostre compromís en aquesta modalitat de formació professional, a través del V Acord Interprofessional de Catalunya (2018-2020), de manera especial al capítol IX (L’organització professional, la formació professional i la promoció) i al títol V (Polítiques de formació i ocupació), en el que s’estableix que “La negociació col·lectiva hauria d’impulsar l’ús de la FP Dual com una eina de qualificació i de millora de l’ocupabilitat” i s’aposta per la FP Dual o el model d’alternança per aconseguir un nou model industrial més integrador i competitiu.

L’actual context de desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificacions professionals, que preveu, entre d’altres el desenvolupament de l’FP dual,  ha de constituir el marc de concertació per a l’establiment dels criteris generals de desenvolupament de la FP Dual, així com introduir les millores necessàries per tal de garantir un model estable i de qualitat. En aquest sentit no podem sinó recordar que la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professional, que es va constituir el passat 22 de febrer, compta entre les funcions atribuïdes per la llei, la de “establir els criteris generals del desenvolupament de la formació en alternança i dual”.

Tanmateix, considerem que no s’ha respectat aquest marc, i que aquest hauria de ser un dels pilars fonamentals per a constituir un sistema de formació i qualificació realment integrat. Davant d’aquesta situació les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya ens reservem el dret de recórrer la resolució.

CCOO denuncia que el Departament d'Educació devalua l'FP amb un model low-cost, amb afectacions laborals i precarització pel jovent

Aturem l'FP low-cost. Combat la precarietat

Proper 23 de Maig 2019, de 14 a 15.45h:

Assemblea FP a la seu de CCOO Catalunya
(Via Laietana, 16 BCN, Metro Jaume I). Sala d'actes.

Temes:

-No a l'FP Dual low-cost per a Catalunya

-(des)Regulació FP dual, canvis curriculars i les afectacions a professorat, centres, alumnat...El Departament d’Educació ha iniciat la 2a setmana de maig, la difusió al professorat del

nou model que vol implantar a corre-cuita el curs 2019/2020. Reforma feta per encaixar els currículums d’FP LOE amb la formació en alternança dual de l’FP Inicial (ResolucióRESOLUCIÓ EDU/1076/2019, de 24 d'abril).

El nou model es basa en el traspàs de totes les hores de lliure disposició dels mòduls professionals i d’1/3 de les hores del mòdul Formació i orientació laboral (FOL) que passen a incrementar les hores del mòdul Síntesi o Projecte (que tindrà 200 h.) i les del mòdul Formació en Centres de Treball -FCT-(que tindrà 500 hores aproximadament). Es preveu un 1r curs al centre educatiu, que concentrarà la majoria d’hores curriculars, 1.000 hores, i un 2n curs amb una càrrega lectiva mínima, per facilitar l’estada a l’empresa.


Denunciem que aquesta nova organització curricular:


1- No compta amb el diàleg, ni el consens dels agents socials més representatius. No respecta el marc de la Llei 10/2015, ni es desplega dins d’aquest, tot i ser una normativa que afecta el sistema d’FP inicial i el seu encaix amb el laboral.

2- No ha estat consultada, ni compta amb el consens del professorat, associacions de docents, moviments de renovació pedagògica, etc.

3- No se’n coneix cap regulació, ni que aquesta hagi passat pel tràmit previ del Consell Escolar de Catalunya.

4- No se’n presenten informes, ni dades estadístiques que l’avalin, en el sentit d’associar el fet que l’alumnat passi més hores a l’empresa amb la garantia d’una FP de qualitat i d’un millor aprenentatge.

5- El professorat no n’ha estat informat, ni ha rebut formació per poder entomar amb garanties la nova organització i funcions (gestió del nou mòdul de Síntesi o Projecte i organització i seguiment d’aquestes noves pràctiques “exteses”). Tampoc s’han previst les noves condicions de treball (nous complements o reduccions lectives).

6- Les organitzacions sindicals no n’hem estat informades fins a principis de maig en una mesa tècnica d’FP, després de dos cursos sense convocar-se mesa sectorial d’FP.

7- Té com a finalitat fer un reajustament curricular de l’FP, modificant els currículums de totes les titulacions, per encaixar en un de sol l’FP ordinària i l’FP Dual, quan l’FP Dual no la cursa ni un 10% de l’alumnat total i d’aquest solament la meitat fa l’alternança a l’empresa.

8- Quant a la lluita per rebaixar l’actual taxa d’Abandonament Escolar Prematur (AEP) del 17%, sobretot en els CFGM, l’augment de la càrrega lectiva a 1r curs sembla “a priori” ser totalment contraproduent.

9- La reducció de les hores lectives a impartir al centre produeix afectació en la plantilla. No se’n coneix proposta, resolució de confecció de plantilla als centres educatius, que posi fre a la reducció de plantilla.

10- La disminució considerable de les hores dels mòduls professionals encotilla als centres educatius pel que fa a innovació, recerca i adequació a l’entorn, així com deixa en mans de l’empresa tota l’especialització de l’alumnat, menystenint la realitzada als centres educatius fins al moment. Es percep una FP que té com a focus l’empresa, no les persones.

11- La disminució de les hores del mòdul transversal de FOL, abunda en la desprotecció de l’alumnat que s’haurà d’inserir al món del treball amb menys garanties. Al ser un mòdul de política educativa és especialment greu la disminució d’hores d’aquest, hores necessàries per al treball de les “soft skills”, per al coneixement de la normativa laboral i per prendre consciència com a futur treballador o treballadora.

12- Una FCT, amb 500 hores de pràctiques a l’empresa, no fa més que aprofundir en la precarització del jovent. Les pràctiques no són remunerades i sense cotització a la Seguretat Social, amb la suspensió actual del Reial Decret 28/2018. És una estada a cost zero i obligatòria per tot l’alumnat.

13- Crearà una disjuntiva en el món empresarial. Les empreses es trobaran que hauran d’escollir entre rebre alumnat en FCT (amb 500 hores de permanència a l’empresa, gratuïtes i sense cotització a la Seguretat Social) o rebre alumnat en Dual (amb 1.000 hores de permanència a l’empresa, amb retribució en relació a l’SMI i cotització a la Seguretat Social). L’imposar disruptivament un nou model, sense tenir consolidat, ni consensuat el d’FP Dual, no ajudarà a implantar una FP de qualitat a Catalunya, que reguli amb claredat l’estada dels alumnes a les empreses.

14- Les empreses no han estat informades que l’alumnat hi haurà de romandre un 1/3 més de les hores actuals. Es preveuen dificultats en l’acollida, sobretot per part de les PIME i microempreses, i especialment en els ensenyaments de règim especial, com els artístics, que actualment ja tenen dificultats per tenir una borsa d’empreses d’acollida amb garanties.


La Federació d’Educació de CCOO a Catalunya exigim: • L’aturada immediata de la modificació curricular prevista pel Departament d’Educació.
 • La convocatòria de la mesa sectorial dels ensenyaments de formació professional inicial i ensenyaments de règim especial (FPiERE).
 • Respecte, per part del Departament, al marc de la Llei 10/2015 i a desplegar dins d’aquest les normatives que afectin el sistema d’FP inicial i laboral.
 • La posada en valor de les pràctiques no laborals de l’alumnat d’FP, amb l’obligatorietat de cotització a la Seguretat Social.
 • L’urgent actualització de l’ acord d’FP de 1999, per a la millora de la qualitat de l’FPiERE i les condicions laborals del seu personal.
9 de maig de 2019

Informació aclaridora del Departament referent a les oposicions d'FP
Informació específica per al cos d'ensenyament secundari (especialitats d'FP) i del cos de professors tècnics d'FP


Tens tota la informació en el següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/2018/desenvolupament-de-les-proves/informacio-especifica-cos-ensenyament-secundari-especialitats-fp-i-cos-professors-tecnics-fp/index.html#1.