28 de novembre de 2018

El CoNCA i l'AQU alerten de la situació dels Estudis Superiors de Disseny i Art de Catalunya


Els informes d'aquests organismes avalen les denúncies de CCOO

En els darrers informes el Consell Nacional de la Cultura i de  les Arts de Catalunya (CONCA)  i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) analitzen i posen de manifest la fragmentació i descoordinació del sistema d’estudis superiors artístics de Catalunya, la gestió inadequada i la manca de participació del professorat en l’organització i funcionament de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP) de Catalunya recomanant una acció institucional.


CCOO vam denunciar la cronificació de la desregulació d'aquests estudis per 8è any consecutiu que afecta directament les condicions laborals,

Pots llegir l'entrada aquí

Pots signar per donar el teu suport aquí

Entre d'altres destaquem les següents

Conclusions:
 • Disseny de centres d’educació superior dependents de l’Administració, sense els mínims nivells necessaris d’autonomia institucional.
 • Presa de decisions molt centralitzat sense participació de la comunitat educativa.
 • Elitisme, inequitat i biaix social dels ensenyaments artístics respecte la resta de l'educació superior, manca de preus públics per algunes especialitats i privatització dels estudis (53% de l'alumnat en centres privats) amb una proporció d’estudiants d’ensenyaments artístics superiors 2,3 vegades més baixa que la d’estudiants de la universitat que han gaudit d’una beca. 
 • Règim de dedicació del professorat inadequat per a dur a terme les tasques associades a l’ensenyament superior, amb participació necessària en la recerca.
 • Manca d'accions formatives i informatives de l'àmbit universitari pel professorat d’ESDAP.
 • Excés d'hores de docència del professorat d’ESDAP respecte els mòduls habituals i legals establerts al marc normatiu del professorat de Graus de Disseny.

Recomanacions:

 • Necessitat d'homologació en criteris de qualitat amb l'ensenyament superior universitari i de creació d’una estructura de coordinació (Campus de les Arts o Institut Superior de les Arts).
 •  Duplicar l'oferta pública per arribar a 7.000 alumnes anuals i 70M d'€.
 • Clarificació del perfil acadèmic del professorat dels Estudis Superiors de Disseny i del seu règim docent.
 • Creació d’un pla de formació del professorat que inclogui la globalitat del procés d’ensenyament aprenentatge.
 • Afavorir  les accions conduents a facilitar i incentivar la consecució del grau de doctor i el reconeixement de la funció investigadora del professorat.

 Per llegir més: