18 d’octubre de 2018

Perspectiva Professional: Catàleg de Xerrades


CCOO vol informar i orientar als futurs treballadors i treballadores sobre els drets socials i laborals de diferents famílies professionals, les negociacions i millores en la negociació col·lectiva i l'accés a les borses de treball i a la funció pública de les diferents administracions.


Tríptic en PDF