9 de maig de 2018

Ensenyament aprofita el desgovern i la manca de direcció d'FP per tancar la Documentació Sanitària a La Ferreria

Ni l'elevada matrícula ni l'alta inserció laboral són arguments pel Departament per mantenir el Grau Superior a Montcada

En la reunió d'ahir dimarts 8 de maig als Serveis Territorials del Vallès Occidental demanada per l'alcaldessa de Montcada i Reixac han estat presents la direcció de la Ferreria, la representació de l'alumnat, de l'AMPA, CCOO i d'altres sinidicats.
Declaracions a Canal Terrassa de l'alcaldessa i la regidora d'educació de l'Ajuntament de Montcada i ReixacEl director de centres públics i la directora del Servei Territorial han argumentat que la manca de Govern no permet desplegar la Llei d'FP i augmentar l'oferta i els recursos existents i que el trasllat del CFGS Documentació Sanitària a Terrassa respon a un equilibri territorial al Vallès per poder contrarestar l'excés d'oferta privada en l'àmbit sanitari de la ciutat i crear 3 pols de referència de l'àmbit sanitari a Sabadell, Terrassa i Montcada.

Recordem però que el desplegament de la Llei d'FP està aturat des de fa 3 anys per manca de voluntat i entesa política per afrontar temes com l'adscripció de l'Agència en un Departament. El desplegament d'aquesta Llei no permetria decisions arbitràries com aquesta sense el consens i el debat amb la part social.

Sense Govern ni Direcció General d'FP no és el moment de prendre decisions d'aquest tipus sense arguments tècnics de pes i amb la comunitat educativa i l'administració local en contra. Els més de 10 anys d'experiència en el cicle han especialitzat al professorat de la Ferreria i fan d'aquest un centre de referència en l'especialitat, avalat per les enquestes de satisfacció de l'alumnat, l'alta demanda de matrícula, l'elevada inserció laboral. Traslladar un cicle que funciona d'aquesta manera és escapçar l'èxit i l'experiència docent acumulada a La Ferreria durant una dècada amb l'esforç i la inversió de moltes persones.

L'equilibri territorial no es pot limitar a l'àmbit comarcal com han argumentat els Serveis Territorials i hauria de contemplar l'Àrea Metropilitana de Barcelona de la qual en forma part el municipi i tractar de revertir el % d'oferta pública de l'especialitat que es limita a un 30% en la comarca i l'AMB. Si existeix un % tan elevat d'oferta privada amb una elevada inserció 70% segons dades del Departament cal un augment d'oferta pública i no pas un trasllat de la que funciona amb qualitat.

El Pla ENAPISC aprovat pel Govern preveu una inversió de 400M€ en l'atenció primària i la creació de llocs de treball en l'àmbit sanitari administratiu i caldrà augmentar l'oferta formativa per donar-li cobertura.

Han argumentat que l'aturada actual servirà per tornar a créixer posteriorment però s'està utilitzant aquesta aturada per fer i desfer sense els mateixos criteris en diferents serveis territorials: la comarca de Solsona es quedarà sense cap CFGS d’oferta pública del Departament. Amb el tancament definitiu de l’INS Francesc Ribalta la comarca i les comarques veïnes es queden sense cap oferta. CCOO i la comunitat educativa hem manifestat el nostre desacord amb aquest altre tancament.