14 de maig de 2018

El Departament promet diàleg i recursos a l'FP però continuem amb retallades

L'Administració presenta millores en l'FP pel curs 18-19 insuficients per revertir les retallades, ara cal més FP!


El Departament ha presentat la resolució de plantilles d'escoles i instituts pel curs vinent amb la novetat d'augmentar els trams de taula en el paquet d'hores a direccions de centres fins a 70 grups (abans fins a 25) i l'augment de 6 hores a la coordinació d'FP, 15 hores, amb 5 o més famílies o més de 40 grups (abans 9 hores).

A nivell de context alguns punts de tractament urgent:
 • El necessari diàleg social respecte la planificació de l'FP per evitar situacions com les de Solsona o Montcada i tractar-les amb l’antelació necessària per cercar solucions.
 • La necessària reactivació de la Mesa Tècnica d’FP per tal d’avançar en l’actualització de l’Acord d’FP, tot recordant que el de 1999 farà aviat 20 anys.
 • La quantificació respecte el què a suposat en nombre de docents la reducció d’una hora lectiva de l’Acord de 31 de gener de 2017.
 • La informació respecte a la pèrdua de grups de CAS i de nombre d’alumnat que accedeix directament de GM a GS derivats de l’aplicació de la LOMCE.
 • Els recursos derivats del decret d’escola inclusiva i de la resolució de desenvolupament per l’accés amb NEE.
Respecte a la resolució de plantilles en instituts CCOO denunciem:

 • S’esmenten recursos d’orientació d’ESO però no a l’FP. Creiem que es fonamental articular l’orientació més enllà de les etapes concretes o d’episodis puntuals. Cal enfortir l’orientació en les transicions i com a sistema per l’educació i l’aprenentatge al llarg de la vida, i sota aquesta premissa cal recursos per l’orientació a l’FP. La proposta de CCOO és un orientador cada 300 alumnes.
 • No podem valorar positivament els canvis a les graelles de càrrecs directius i coordinacions doncs no es poden quantificar aquests recursos ni l' impacte que tenen. Ara les coordinacions estan subjecte a dos criteris, famílies o grups, sense tenir en compte centres amb menys de 4 grups. La  proposta de CCOO feta a la Mesa Tècnica és de 6 hores per a instituts de fins a 6 grups i 1 hora addicional per cada grup addicional.
 • Respecte als càrrecs directius, les coordinacions i els caps de seminari restem en uns recursos propers als del 2010 malgrat que la complexitat dels centres i les ràtios ha augmentat molt.
 • Cal tenir en compte que l’FP resta encara en un context de retallades, el 2010 hi havia dotacions addicionals per a mesures flexibilitzadores (p.e. 18 hores per al reconeixement acadèmic) i han desaparegut.
 • Les hores d’atribució als tutors i tutores d’FCT resten arbitràriament sota criteri de les direccions passant a formar part quan convé de la bossa d’hores a disposició de les necessitats del centre. Això provoca que en molts cassos els tutors i tutores no les puguin disposar.
 • Cal equiparar econòmicament les tutories de postobligatòria (especialment les de Grau Mitjà) a les d’ESO.
 • Cal reconèixer i remunerar amb un complement les tutories de màster de secundària.
 • És inconcebible que la tutoria de dual no estigui considerada sense una coordinació específica al respecte. Aquest fet és molt perjudicial per les condicions de treball dels equips docents, per la qualitat del seguiment i la coordinació que se’n fa. Si és una prioritat pel Departament cal demostrar-ho.


La revisió dels trams de taula i la proporcionalitat d'aquests, i de les coordinacions específiques  va ser proposat per CCOO el 2015 en les meses tècniques d'FP impulsades amb la finalitat d'actualitzar l'Acord d'FP de l'any 1999 signat per CCOO, USTEC i UGT.
El diàleg i la negociació van quedar abandonats per manca de voluntat de l'administració.

Gràcies a la pressió exercida per CCOO denunciant la manca de recursos, consens, planificació i diàleg de l'administració amb l'FP hem situat de nou el debat en els estudis professionalitzadors.

Valorem positivament la voluntat de recuperar el diàleg de l’administració però cal concretar-la i tractar amb caràcter d'urgència els següents punts amb la convocatòria de la mesa sectorial d'FP demanada el passat mes de març per CCOO.