20 de novembre de 2017

L'IOC incorpora continguts del Projecte Erasmus K2 GRECOL


Els materials resultants del projecte s'imparteixen en la matèria Eupean Citizenship del Batxillerat


GRECOL és un curs flexible, creat al llarg del període 2014-2017, per aprendre sobre el significat de la ciutadania europea. Un projecte basat en l'associació d'institucions educatives de Dinamarca, Regne Unit, Turquia, Letònia, Espanya, Alemanya i Itàlia.Els objectius de GRECOL  són:

·                Contribuir a la reducció del nombre d'adults poc qualificats

·                Donar suport a la producció i adopció de Recursos Educatius Oberts en diferents idiomes europeus

·                Canviar l'euroescepticisme en el grup al qual va dirigitTemes principals:

·                Ciutadania de la UE

·                Coneixement de la UE

·                Democràcia des d'un punt de vista pedagògic i a través de la formació a distància

·                Oferir materials d'aprenentatge REA (Recuros Educatius Oberts) en cadascuna de les llengües de l'associació

Després de tres anys de treball, el projecte GRECOL ha finalitzat i els resultats del mateix ja s'estan fent servir a l'IOC a la matèria específica de Batxillerat European citizenship.

La web directe al projecte és:


Des d'aquesta web es pot consultar informació bàsica del projecte, els socis i de tots els materials elaborats:

Getting ready for European citizenship està format per 5 mòduls:

1.              European identity,

2.              European institutions and their functions,

3.              European Mobility,

4.              Dealing with cultural diversity

5.              and Final project.

Els materials van acompanyats d'una guia d'ús i es poden consultar i emprar en 8 llengües diferents. Hi ha també altres documents de suport Module overviews, a més d'altres informacions relacionades amb el projecte ( flyers, newsletters,...)

A la web de l'IOC, els materials estan disponibles per a tota la comunitat IOC i d'altres organitzacions a la secció de Recursos: Materials GRECOL.

Tal com exigeix el programa Erasmus+ la pàgina web del projecte està penjada a la plataforma de projectes Erasmus+

A més de l'IOC, el projecte es pot consultar des de diverses plataformes de materials educatius en obert que han aprovat i publicat el projecte.

A e-twininng: e-twinning group

A  la plataforma EPALE:
Recurs en castellà
Recurs en anglès

A Itàlia: Cercogem
A Catalunya: Centre de Documentació Europea, en la web de Portals educatius

A la web de recursos oberts MERLOT II: GRECOL

I finalment a la web: Open Education Europa: a la secció de recursos, GRECOL