3 de desembre de 2017

Unes 100 places de professorat de Formació Professional resten sense cobrir des de l’inici de curs

CCOO insta al Departament d’Ensenyament a impulsar una àmplia oferta d’oposicions a l’FP per combatre els majors nivells d’interinitat del sistema educatiu

 

 
   


  CCOO porta anys denunciant l’elevada interinitat a l’FP, la major en les etapes gestionades per la Conselleria d’Ensenyament, i la dificultat per trobar docents de diverses especialitats. És necessari un Pla de Xoc mitjançant una àmplia oferta d’oposicions d’FP, al voltant de 2.000 places, juntament amb un pacte d’estabilitat.

   El Departament d’Ensenyament, no ha contemplat convocar especialitats de Formació Professional a més a més de les 2.000 places d’oposició que surten a concurs aquest curs 2017/2018, i això que la majoria d’especialitats d’FP compten amb un elevadíssim percentatge d’interinatge (superior al 30%), el que dispara la inestabilitat curs rere curs i qualsevol necessitat de substitució o vacant pot restar sense cobrir durant setmanes o mesos. Els centres, docents, famílies i alumnat en surten greument afectats d’aquesta inestabilitat de plantilla tant per l’empitjorament de condicions de treball (augment d’horari lectiu, dificultats per garantir la cartera de serveis del centre i les hores de dedicació a responsabilitats i tutories, etc) com per l’impacte per garantir la màxima qualitat educativa (rotació de docents per impartir una mateixa matèria, etc).


   Sovint les direccions han d’utilitzar les places de difícil cobertura quan no hi ha docents de l’especialitat a la borsa, o utilitzar el polèmic “decret de provisions/plantilles” per tal de definir perfils i estabilitzar la plantilla, el que elimina la transparència i igualtat d’oportunitats d’accés al treball garantides a la borsa de personal docent o als procediments d’oposició.

   Tenint en compte que en la convocatòria d’oposicions del 2016 només s’ofertaven 300 places, que en l’anterior (2011) el Govern va suprimir 600 places de les convocades inicialment i des d’aleshores no s’ha cobert la taxa de reposició per jubilació i el nombre d’oferta, de serveis (FP dual, innovació, acreditació, orientació, ...) i de ràtios, les més altes del sistema educatiu estatal (27 alumnes grup en FP), s’han incrementat de forma molt important és urgent estabilitzar les plantilles mitjançant l’àmplia oferta d’oposicions i un pacte d’estabilitat.

Es per tot això, que CCOO insta a l’Administració a:
      Recuperar el diàleg social impulsat per CCOO a les meses tècniques d’FP que ara resten aturades des de principis d’any.
      Desenvolupar anticipadament els mecanismes de formació, capacitació, oposició, estabilitat, inversió... per donar cobertura garantida de professionals docents a l’oferta publicitada als centres.
      Actualitzar l’Acord d’FP de 1999 que garanteixi unes condicions organitzatives i de treball, i uns recursos a l’alçada dels reptes actuals.
      El desplegament de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals de Catalunya amb diàleg social i recursos.


   CCOO volem posar en valor la Formació Professional en el seu conjunt perquè la formació de les persones, a més de ser un dret, no és un cost sinó una inversió de futur que beneficia a les persones, les empreses i al propi país. Ha d’exercir de palanca de canvi cap a un model productiu de valor afegit generador d’ocupació estable i de qualitat, afavorint el progrés econòmic i social.

   Especialitats de professorat de secundària i professorat tècnic d’FP que podrien haver-se contemplat en aquesta convocatòria d’oposicions atès el nombre absolut de professorat i l’elevat % d’interinitat:

ESPECIALITAT
INTERINITAT
516 PROCESSOS INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
70,49%
503  ASSESSORIA I PROCESSOS D’IMATGE PERSONAL
51,96%
506 HOTELERIA I TURISME
46,07%
518 PROCESSOS SANITARIS
39,34%
620 PROCEDIMENTS SANITARIS ASSISTENCIALS
39,87%
625 SERVEIS A LA COMUNITAT
41,10%
626 SERVEIS A LA RESTAURACIÓ
40,21%
627 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES
37,82%

   Especialitats de professorat de secundària i professorat tècnic d’FP que podrien haver-se contemplat en aquesta convocatòria d’oposicions ateses les vacants o substitucions de difícil cobertura que es posaren en oferta:

ESPECIALITAT
PLACES DIFÍCILS COBERTURA
507 INFORMÀTICA
10
524 SISTEMES ELECTRÒNICS
6
525 SISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS
6
501 ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES
7
627 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES
10
606 INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES
 5
627 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES
10
602 EQUIPS ELECTRÒNICS
5
611 MECANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES
4
623 PRODUCCIÓ EN ARTS GRÀFIQUES
4
603 ESTÈTICA
5
618 PERRUQUERIA
5
622 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
7
604 FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE FUSTA I MOBLE
3
620 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS
6

   Especialitats de professorat de secundària i professorat tècnic d’FP que podrien haver-se contemplat en aquesta convocatòria d’oposicions atenent que actualment manquen candidats en tots els SSTT en  la borsa docent:

ESPECIALITATS SENSE CANDIDATS EN TOTS ELS SERVEIS TERRITORIALS
507 INFORMÀTICA
503 ASSESSORIA I PROCESSOS D’IMATGE PERSONAL
510 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL
511 ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES
512 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA
516 PROCESSOS D’INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
517 PROCESSOS DIAGNÒSTIC CLÍNIC I PRODUCTES ORTOPÈDICS
518 PROCESSOS SANITARIS
524 SISTEMES ELECTRÒNICS
525 SISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS
601 CUINA I PASTISSERIA
602 EQUIPS ELECTRÒNICS
603 ESTÈTICA
606 INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES
609 MANTENIMENT DE VEHICLES
611 MECANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES
618 PERRUQUERIA
619 PROCEDIMENT DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I PRODUCTES ORTOPÈDICS
620 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS
621 PROCESSOS COMERCIALS
622 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
626 SERVEIS DE RESTAURACIÓ
627 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES