19 de juliol de 2017

Llistes d'aspirants seleccionats en el concurs oposició convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol

RESOLUCIÓ ENS/1708/2017, d'11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol. DOGC núm. 7415 (19/07/2017)