13 de desembre de 2016

Ensenyament segueix menystenint l' FP i els seus treballadors i treballadores


CCOO demana la reactivació de les meses tècniques de Formació Professional

A la Federació d’Educació de CCOO sempre hem manifestant que l’activitat que es desenvolupa en el marc de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya no permet tractar, de forma adequada i suficient, tots els canvis normatius i laborals que afecten específicament al professorat de Formació Professional.

És per això que com a resposta de la petició de Mesa específica que CCOO vam realitzar amb entrada per registre amb data de 16 de desembre de 2015 i en el marc del necessari Acord d’FP que demanem, el Departament d’Ensenyament va convocar una Mesa Sectorial el passat dia 10 de febrer amb un segon punt a l’ordre del dia que recollia els 13 punts proposats per la Federació d’Educació de CCOO d’impacte urgent en les condicions laborals del professorat de Formació Professional.

En el desenvolupament de la Mesa Sectorial del 10 de febrer de 2016 el Departament d’Ensenyament va afirmar: “que l’Administració proposarà els bloc o temes a tractar en les Comissions Tècniques sobre l’FP, independentment que, les organitzacions sindicals també podran enviar les propostes que considerin”.

Atès que la primera i única Comissió o Mesa Tècnica d’FP es va dur a terme el passat 10 de juny amb un conjunt de temes sense organització en blocs ni calendari previst.

Demanem:

·       Què el Departament continuï amb la convocatòria de les meses tècniques d’FP amb l’agrupació per temes a la qual es va comprometre.

·       Que l’agrupació o blocs temàtics vagi lligada a l’establiment consensuat d’un calendari de negociació.

·       Que l’administració adjunti propostes i/o documentació en les convocatòries de les meses tècniques per a fer-les més efectives.


Text entrat per registre dia 12/12/2016 a l'atenció del DG de centres públics