12 de setembre de 2016

Convocatòria d'oposicions a FP. Tota la informació.

Tota la informació sobre la convocatòria. Places, especialitats, formació per a preparar les oposicions i dubtes.
Convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 300 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Ensenyament.


 
Enllaç a la resolució:
CCOO considera que són totalment insuficients, ja que les darreres van ser al 2011 (ja reduïdes del compromís inicial), i des d’aleshores l’oferta ha augmentat en 30.000 alumnes. Tot i això, no les menystenim i lluitarem per al seu increment amb compromisos de govern en aquest curs 2016-2017.Termini:

El termini de presentació de sol·licituds serà del 5 al 24 d'octubre de 2016 ambdós inclosos.

Places convocades:


Es convoca concurs oposició per cobrir 300 places.

La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:

Codi: 590

Cos: Professors d'ensenyament secundari

Nombre de places: 138.


Codi: 591

Cos: Professors tècnics de Formació Professional

Nombre de places: 162.


Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

La distribució d'aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:


L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; E=procediment d'accés a un cos de grup superior; T=total.


 
Cos de professors d'ensenyament secundariCodi
Especialitat
E
L
R
T
501
Administració d'empreses
3
8
1
12
502
Anàlisi i química industrial
1
4
0
5
503
Assessoria i processos d'imatge personal
1
4
0
5
505
Formació i orientació laboral
5
13
1
19
506
Hoteleria i turisme
2
5
1
8
507
Informàtica
8
20
2
30
508
Intervenció socio-comunitària
5
14
1
20
510
Organització i gestió comercial
2
6
0
8
511
Organització i processos de manteniment de vehicles
1
3
0
4
512
Organització i projectes de fabricació mecànica
1
3
0
4
516
Processos industria alimentària
1
4
0
5
517
Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics
2
6
0
8
518
Processos sanitaris
3
6
1
10

Total
35
96
7
138Cos de professors tècnics de formació professionalCodi
Especialitat
L
R
T
601
Cuina i pastisseria
11
1
12
603
Estètica
6
0
6
609
Manteniment de vehicles
14
1
15
611
Mecanització i manteniment de màquines
8
1
9
618
Perruqueria
6
0
6
619
Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic
9
1
10
620
Procediments sanitaris i assistencials
35
2
37
621
Processos comercials
7
0
7
625
Serveis a la comunitat
26
1
27
626
Serveis de restauració
5
0
5
627
Sistemes i aplicacions informàtiques
27
1
28

Total
154
8
162Per rebre informació sobre les oposicions d'FP 2016-17, només cal que omplis aquest formulari:https://docs.google.com/forms/d/1xuk_mFPcS_pA2U3FLqr8VHsDgyv8aomLPh5UotFGZ5c/viewform