20 de juny de 2016

Informe sobre la Formació Professional


La Federació d'Educació de CCOO de Catalunya ha analitzat en roda de premsa la situació de la formació professional (FP) amb un informe presentat el divendres 17 de juny de 2016.De tot l’informe es poden extreure 5 grans conclusions:
 1. En un context d'encavalcament de Lleis Educatives i de reducció de recursos només els aspectes sociolaborals expliquen el descens de l'abandonament escolar prematur. Les dificultats d'inserció laboral dels i les joves han originat un augment d'escolarització massiu que s'evidencia també en d'altres països amb problemes similars.
 2. Més de la meitat del col·lectiu en AEP té l'ESO el que fa visible que el problema no és el fracàs a l'ESO sinó la manca d'orientació i d'oferta en els estudis post-obligatoris.
 3. L'orientació prioritza les vies acadèmiques quan la mancança de titulacions i les noves oportunitats laborals es focalitzen al nivell intermig d'FP (Grau Mitjà).
 4. La reducció de recursos en educació pública ha originat una saturació a primer curs de Grau Mitjà el que fa evident que el problema no reconegut per les administracions és que l'AEP s'ha desplaçat en la ruptura orientadora i d'acompanyament de l'ESO a Grau Mitjà i en la manca de recursos per a la tutoria, l'atenció individualitzada i les necessitats educatives especials.
 5. Els i les joves que opten a Grau Mitjà no poden accedir als estudis que desitgen ni tant sols si aquests tenen elevada inserció laboral. Per tant, l'oferta resta desajustada de la demanda de les persones i del mercat de treball.

 CCOO proposem 6 eixos principals:
 1. Cal aprofitar el retorn de molts/es joves al Sistema Educatiu donant una oferta de qualitat que no visualitzi etapes de menor valor o estereotips de gènere. L'FP necessita de les millors aptituds i potencialitats com qualsevol altra etapa.
 2. Augment d'oferta segons prospecció de demanda de les persones i del mercat de treball amb diàleg social. Inversió educativa al nivell de la mitjana de la Unió Europea. Gran pacte per l'educació i acord per l'FP.
 3. La posada en marxa urgent d'un servei de informació, orientació integrada i acompanyament acadèmic i professional que garanteixi l'aprenentatge al llarg de la vida de les persones, les transicions laborals i formatives i la connexió entre les etapes d’ensenyaments obligatoris i post-obligatòris.
 4. Actuar prioritàriament a Grau Mitjà per a: reduir les ràtios, prioritzant els recursos materials i humans necessaris que permetin reforçar el cos docent i fer possible els desdoblaments, l’acció tutorial i l’atenció individualitzada.
 5. Avançar de immediat cap a un Sistema d’Aprenentatge al Llarg de la Vida de les persones. Que situï en el centre les seves necessitats i trenqui les barreres i interessos de les administracions, que faciliti els processos d’acreditació de competències de les persones en qualsevol etapa de la seva vida i possibiliti l’accés al sistema educatiu per complimentar la seva titulació, a fi d’incrementar l’ocupabilitat de les persones amb baixos nivell de qualificació.
 6. En una situació d’atur elevadíssim i cronificat com el que patim, reclamem diàleg permanent i consens amb les associacions, sindicals i empresarials més representatives i amb la comunitat educativa

Feu clic per veure:
- L'informe "Ha de ser la FP un instrument de reducció de l’abandonament?"
- Les declaracions d'Eduard Requena, responsable d'FP de la Federació d'Educació de CCOO de Catalunya, efectuades a la roda de premsa del divendres 17 de juny de 2016.