1 de juny de 2016

Ensenyament accepta propostes de CCOO pel professorat tècnic d'FP

El Departament ha comunicat que el professorat tècnic d'FP que acrediti el requisit de formació pedagògica abans del 4 de juliol podrà participar als nomenaments d'estiu

 

El Departament d'Ensenyament ha comunicat en la mesa sectorial d'1 de juny que:
  • els substituts i interins que no han acreditat la formació pedagògica i didàctica podran participar en el procés d’adjudicacions de destinacions provisionals i sol·licitar les especialitats que encara tenen activades amb motiu del nomenament d’aquest curs  sempre que, abans del 4 de juliol de 2016, acreditin la formació pedagògica i didàctica  necessària per ocupar llocs de treball del cos de professors tècnics de F.P.
  •  Si, abans d’aquesta data, no s’acredita la formació, continuaran a la borsa de treball però no podran demanar aquestes especialitats fins que es formalitzi l’acreditació i seran nomenats després de les persones que tenen acreditat aquest requisit.
Recordem algunes de les propostes que CCOO havia presentat en anteriors meses de negociació:
  •  Continuïtat en els nomenaments al professorat que no ha acreditat la formació condicionats a la realització de la mateixa.
  • Millorar els mecanismes informatius en futurs casos.
  • Estudiar casos d’equiparació d’exempció per experiència docent (2009 i 2014) segons formació universitària o equivalent dels docents del cos de PT tal i com han fet d’altres Comunitats Autònomes (cas de Castella La Manxa).
  • Convocatòries extraordinàries de formació pedagògica adaptades a la disponibilitat del professorat (modalitats semipresencials i distància)
  • Oferta formativa en la que el requisit de llengua estrangera no bloquegi l’entrada a la formació pedagògica i es pugui cursar en paral·lel.