4 de maig de 2016

Inici del desplegament de la Llei d'FP.

Davant de l’aprovació amb l’Acord de Govern GOV/49/2016 de les directrius del Pla d'acreditació i qualificació professionals del passat 26 d’abrilCCOO considera que és urgent posar en marxa els processos d’acreditació de competències per donar resposta a les necessitats de qualificació de les persones

El 45% de la població activa a Catalunya no té acreditada la seva qualificació professional tot i tenir l’experiència laboral i la formació per fer-ho. A més a Catalunya tenim un 9% de qualificacions intermèdies de Formació Professional (FP) respecte al 33% de mitjana de l’OCDE. Per això a CCOO considerem de gran valor estratègic posar en marxa mesures “de xoc” per a l’augment del nivell de qualificació de les persones com a palanca de canvi generadora d’ocupació de qualitat conduent a un model productiu de valor afegit.

CCOO hem participat activament en l’elaboració de les directrius del Pla d’acreditació i qualificació professionals i valorem positivament que comenci el desplegament de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals de Catalunya (Llei d’FQPC). Tot i això encara s’ha de treballar molt en elaborar el model del Sistema de d’avaluació i acreditació de competències català (previst per a finals d’any) i agilitzar un desplegament que generi tots els instruments necessaris que contempla Llei com són la Comissió Rectora i l’Agència Pública d’FQPC.

Així mateix, volem advertir que les directrius del Pla d'acreditació i qualificació no tindran l’abast desitjat si no es garanteixen aspectes com:
  • Una detecció de necessitats fonamentada en el diàleg i concertació social.
  • Un finançament a l’alçada de les necessitats dels centres i professionals que desenvoluparan aquesta mesura.
  • L’oferta formativa pública i gratuïta actual que complementi l’acreditació per a garantir l’itinerari formatiu conduent a la qualificació.
  • Les garanties de gratuïtat recollides a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya pel que fa a la formació i promoció professional de les treballadores i treballadors.
  • Un seguiment i avaluació del Pla amb participació i transparència efectiva.


CCOO recordem que actualment hi ha dos vies per a l’acreditació de competències de l’experiència laboral i formació no formal que generen confusió i diferència de taxes per als seus destinataris. Un exemple més de la necessitat urgent d’un govern únic en matèria d’FP que garanteixi la coordinació dels dos Departaments implicats i faci efectiva la integració de l’FP inicial i l’FP per l’ocupació; dos subsistemes, que ara per ara, segmenten l’oferta pel perfil dels seus destinataris (joves, adults, aturats, ocupats, ...) i dificulten l’aprenentatge al llarg de la vida de les persones.

És per tot això que CCOO treballa de forma proactiva en el desplegament de la Llei d’FQPC en línies estratègiques com:
  • Un sistema que avanci en l’aprenentatge al llarg de la vida que garanteixi la qualificació de les persones per a la seva inserció o reinserció al mercat de treball, i per a la continuïtat formativa.
  • Un servei d’informació, orientació i acompanyament únic i coordinat que acabi amb la xacra de l’abandonament escolar prematur i que faciliti les transicions laborals, educatives i formatives.
  • Un model català de Formació Professional dual amb vinculació laboral, que garanteixi: els aprenentatges al centre de treball, la millora de qualificació i la inserció laboral de les persones.


+INFORMACIÓ