25 d’abril de 2016

Els canvis LOMCE en l'accés de GM a GS

CCOO denúncia que aquesta mesura dificulta la tasca d’orientació a l’alumnat, devalua la formació professional i posa en perill molts llocs de treball.


Des de que al 2013 es va aprovar, amb el rebuig frontal de la comunitat educativa, la Llei de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) els professionals de la docència patim la seva implantació progressiva. Una gota malaia que pretén erosionar i devastar la participació, el consens, el procés avaluador com a millora educativa, l’aprenentatge comprensiu i la inclusivitat, consolidant la Formació Professional com una xarxa de contenció de l’abandonament escolar prematur i de les disfuncions del propi Sistema Educatiu.

Al 2014, la tasca d’orientació ja va ser complexa en adaptar-se a corre-cuita al desplegament de l’FP Bàsica (FPB) i substituir els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) pels Programes de Formació i Inserció (PFI). Uns programes, els PFI, que:
 • permeten convalidacions amb l’FPB
 • donen accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) havent suspès la prova
 • consoliden la precarització de la funció docent i l’estabilitat dels programes
 • dificulten l’atenció individualitzada a l’alumnat


Al 2015 sorgien els Programes de Promoció Professional (PPP) que en realitat és l’FPB de la LOMCE amb un nom nou (es poden consultar els currículums al web del Departament). Actualment es cursen a 10 centres a Catalunya i evidentment van ser posats en marxa a corre-cuita i silenciosament per fer veure, un cop més,  que la LOMCE no s’aplica a Catalunya. Un altre demostració de que el Ministerio i el Departament “van de la mà”.Enguany arriba un altra peça clau de la LOMCE a l’FP: L’accés directe  des dels CFGM a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) si hi ha disponibilitat de places. Aquesta mesura dinamita l’estructura de l’FP per diverses raons:
 • s’està equiparant un CFGM amb el Batxillerat que és el que dóna accés directe a un CFGS i quasi a la Universitat.
 • els títols de CFGS demanen un nivell d’autonomia no previst en general amb l’obtenció d’un CFGM.
 • l’accés quasi directe dels PFI a CFGM multiplica els efectes de devaluació de l’FP.
 • els centres on la demanda superi l’oferta (potser simplement per que tenen una situació més estratègica) podran establir procediments d’admissió el que s’acabarà traduint en rànquings que re-alimentaran l’estigmatització.
 • el curs 2014-2015 més de 12.000 alumnes van accedir a CFGS a través de la prova d’accés o curs d’accés, aquest fet pot suposar posar en perill, més de 500 llocs de treball. 

Amb la Resolució ENS/1004/2016 de 18 d'abril del Departament d’Ensenyament es confirma que el curs 2016-17 serà possible accedir directament a un CFGS amb un títol de tècnic de grau mitjà, si bé seguiran tenint prioritat els titulats que provinguin del Batxillerat (als quals se'ls reserva un 60% de les places), del Curs específic d'Accés a Grau Superior (20% de places) i de la Prova d'Accés a Grau Superior (20% restant).

A CCOO lamentem que la Conselleria d’Educació es preocupi més per fer veure que no aplica la LOMCE que en cercar solucions amb tota la comunitat educativa, provocant cada final de curs distorsió en les tasques d’orientació de l’alumnat.

Així mateix a CCOO considerem:
 • que l’FP ha de ser un eix estratègic prioritari per al Govern així com el d’establir un sistema d’aprenentatge al llarg de la vida de les persones que faciliti les transicions educatives, formatives i laborals
 • que l’FP ha de ser un itinerari que formi rigorosament, promocioni i fomenti les potencialitats de les persones
 • que la inversió en la millora de la qualitat educativa ha de ser fonamental
 • és decisiu eliminar la xacra de l’abandonament escolar prematur
 • que la millora de la qualificació de les persones i l’ocupació de qualitat només es poden garantir mitjançant el diàleg social
+INFORMACIÓ: