28 de gener de 2016

CCOO demana un nou Acord de Formació Professional que recuperi el diàleg social i reverteixi les retallades

Davant l'adscripció de l'Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya al Departament d'Ensenyament de la Generalitat


Els desajustos, retallades i manca de concertació han impedit fins ara que la Formació Professional (FP) inicial, actuï com a palanca de canvi en la millora de qualificació de les persones i de creació d'ocupació de qualitat. Amb les funcions del nou Govern de la Generalitat de Catalunya, queda adscrit al Departament d’Ensenyament el Sistema de Formació i Qualificació Professionals, i d’aquesta forma es confirma el que ja era evident amb la conducció i aprovació per part de l’exconsellera Irene Rigau de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya (FQPC).


CCOO  hagués optat  per un model de referència internacional com el del País Basc, al qual la Viceconselleria d'FP queda dins d'una gran Conselleria amb el mateix nivell de protagonisme i d'accés als recursos que Educació, Universitat i Recerca, Política Lingüística o Esport.


És important saber que ni l’adscripció de l’Agència al Departament d’Ensenyament, ni la seva creació, o que s’hagués adscrit a una altra Conselleria, haguessin implicat canvis laborals pels treballadors i treballadores que sempre quedaran vinculats a la gestió de recursos humans del Departament al qual pertanyen.


És preocupant  que la gestió de l’Agència continuï amb les polítiques actuals de reducció de recursos públics, de pèrdua de drets laborals i nul diàleg social, i el més que probable endarreriment del desplegament de la Llei d’FQPC, pot conduir a l’adscripció d’aquesta Agència i posada en funcionament més enllà de la tardor.

CCOO té clar que més enllà dels corporativismes i de la defensa de les competències de cada Departament en matèria d’FP, tot i que el sindicat va ser el primer i en solitari en generar oposició a la Llei d’FQPC, es va posicionar en contra de la seva aprovació, considera que ara caldrà estar molt atents a un desplegament útil per a la ciutadania i neutralitzar aspectes com: la LOMCE, el nul compromís amb els centres públics, la creació de centres segregadors anomenats de "segona oportunitat", la distribució de majories als seus òrgans que fa que l'administració no necessiti consens, l'avaluació del Sistema que mai té participació, o el fet que va rebutjar CCOO des del primer moment de voler incidir a la baixa en les condicions laborals dels docents.

En el marc d’un nou acord d’FP que CCOO demana, s’han sol·licitat tres meses de negociació específica al Departament d’Ensenyament perquè els temes d’FP disposin del temps adequat i no restin al torn obert de paraula d’altres convocatòries. Però no hem obtingut resposta.


Considerem per tant que la Formació Professional no assumirà el paper clau que li pertoca si no es recuperen i incrementen els recursos i això ha d’anar acompanyat del diàleg social, com així és als models de referència internacional.