29 de gener de 2016

CCOO aconsegueix la Mesa específica d’FP que havia demanat a Ensenyament


El Departament ha comunicat que en el mes de febrer es convocarà una Mesa per tractar els temes específics d’FPUn dia després d'exigir un Nou Acord per a la Formació Professional, el Departament d'Ensenyament respon a la sol·licitud de Mesa específica d'FP , presentada el passat desembre per CCOO.
Amb el nou Govern i el DECRET 2/2016, el Sistema de Formació i Qualificació Professional s'adscriu a Ensenyament. 
CCOO és la tercera vegada que demana en solitari una mesa específica per abordar els temes d'FP que solen quedar restringits al torn obert de paraula.
A principis del 2015 CCOO vam demanar un acord d'FP per garantir els dret laborals dels treballadors, contrarestar l'abandonament i millorar la inserció laboral.
CCOO tenim clar que l'aposta i millora de l'FP va més enllà dels corporativismes i de la defensa de les competències de cada Departament. El sindicat va ser el primer i en solitari en generar oposició a la Llei d’FQPC i es va posicionar en contra en la seva aprovació per la visió restringida que tractava d'imposar.
CCOO rebem aquesta notícia amb certa expectativa atesa la insistent demanda de la necessitat de tenir un acord per la Formació Professional que recuperi el diàleg social i reverteixi l’efecte de les retallades.

28 de gener de 2016

CCOO demana un nou Acord de Formació Professional que recuperi el diàleg social i reverteixi les retallades

Davant l'adscripció de l'Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya al Departament d'Ensenyament de la Generalitat


Els desajustos, retallades i manca de concertació han impedit fins ara que la Formació Professional (FP) inicial, actuï com a palanca de canvi en la millora de qualificació de les persones i de creació d'ocupació de qualitat. Amb les funcions del nou Govern de la Generalitat de Catalunya, queda adscrit al Departament d’Ensenyament el Sistema de Formació i Qualificació Professionals, i d’aquesta forma es confirma el que ja era evident amb la conducció i aprovació per part de l’exconsellera Irene Rigau de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya (FQPC).


CCOO  hagués optat  per un model de referència internacional com el del País Basc, al qual la Viceconselleria d'FP queda dins d'una gran Conselleria amb el mateix nivell de protagonisme i d'accés als recursos que Educació, Universitat i Recerca, Política Lingüística o Esport.


És important saber que ni l’adscripció de l’Agència al Departament d’Ensenyament, ni la seva creació, o que s’hagués adscrit a una altra Conselleria, haguessin implicat canvis laborals pels treballadors i treballadores que sempre quedaran vinculats a la gestió de recursos humans del Departament al qual pertanyen.


És preocupant  que la gestió de l’Agència continuï amb les polítiques actuals de reducció de recursos públics, de pèrdua de drets laborals i nul diàleg social, i el més que probable endarreriment del desplegament de la Llei d’FQPC, pot conduir a l’adscripció d’aquesta Agència i posada en funcionament més enllà de la tardor.

CCOO té clar que més enllà dels corporativismes i de la defensa de les competències de cada Departament en matèria d’FP, tot i que el sindicat va ser el primer i en solitari en generar oposició a la Llei d’FQPC, es va posicionar en contra de la seva aprovació, considera que ara caldrà estar molt atents a un desplegament útil per a la ciutadania i neutralitzar aspectes com: la LOMCE, el nul compromís amb els centres públics, la creació de centres segregadors anomenats de "segona oportunitat", la distribució de majories als seus òrgans que fa que l'administració no necessiti consens, l'avaluació del Sistema que mai té participació, o el fet que va rebutjar CCOO des del primer moment de voler incidir a la baixa en les condicions laborals dels docents.

En el marc d’un nou acord d’FP que CCOO demana, s’han sol·licitat tres meses de negociació específica al Departament d’Ensenyament perquè els temes d’FP disposin del temps adequat i no restin al torn obert de paraula d’altres convocatòries. Però no hem obtingut resposta.


Considerem per tant que la Formació Professional no assumirà el paper clau que li pertoca si no es recuperen i incrementen els recursos i això ha d’anar acompanyat del diàleg social, com així és als models de referència internacional.


27 de gener de 2016

CCOO de Catalunya signa un conveni marc amb la Generalitat per facilitar l'avaluació i acreditació de les competències professionals dels treballadors i les treballadores

L'objectiu és millorar la qualificació professional de les persones treballadores per tal d'incrementar les seves oportunitats d'ocupació mitjançant l'obtenció d'una acreditació oficial


25 de gener de 2016

Desplegament i implantació de la Formació Professional Bàsica i Dual al Baix Llobregat

CCOO va organitzar una xerrada/debat sobre l'FP Bàsica i Dual amb la presència del director dels Serveis Territorials d'Ensenyament del Baix Llobregat


El passat 14 de gener va tenir lloc a la seu de CCOO de Cornellà la presentació del Departament d'Ensenyament sobre el desplegament i la implantació de la Formació Professional Bàsica i Dual al Baix Llobregat amb la presència de Josep Mª Pérez, director dels SSTT d'Ensenyament del territori i varis tècnics del Departament .

La presentació va ser a càrrec de Xavier Arasanz, coordinador d'FP del Baix Llobregat, que va explicar els elements i l'estructuració del sistema integrat de qualificacions i formació professional i les novetats que representa la implantació de l'FP Bàsica.

En tot el territori només hi ha una línia d'FP Bàsica, a l'IES Severo Ochoa, implantada per a cumplir la llei estatal i no perdre les subvencions. De moment es respecten les ràtios anteriors que tenien els PFI, de 15 alumnes per aula , i els professors són docents d'Ensenyament , no per haver-ho restringit en el desplegament autonòmic (45%) que ha mantingut al peu de la lletra els currículums estatals.

A continuació Arasanz va exposar els serveis de l'FP adreçat a les empreses, amb la finalitat de millorar la qualificació professional dels treballadors, la productivitat i la competitivitat. La flexibilització ha estat clau al Baix Llobregat per adaptar els horaris dels cicles formatius a les jornades dels treballadors i fins i tot s'han modificat els currículums de 2 cicles que no es feien a Catalunya per ajustar-los a les necessitats de les empreses del territori.

El Baix Llobregat ofereix 24 de les 26 famílies professionals a tots els nivells: PFI, CFGM,CFGS en centres públics i privats.

Pel que fa a la dual hi ha 29 grups fent dual  i 1 en alternança (públics i privats). Aproximadament el 52% de l'alumnat està amb contracte d'aprenentatge i el 48% està amb beca formativa. De mitjana es deixen s'imparteixen 310 hores curriculars als centres, el que suposa unes 1000 hores aproximadament a l'empresa (1 hora curricular són 2 hores a l'empresa més les hores de formació en centres de treball).

En el debat CCOO vam lamentar la manca de diàleg i informació per part del Departament d'Ensenyament en el desplegament de l'FP Bàsica i Dual. Desconeixiem moltes de les dades que es van donar i algunes d'elles no coincidien amb les que s'han donat oficialment, com el nombre d'alumnes que han cursat dual els darrers anys (2013-14: 2116 alumnes vs.1805 alumnes).

Vam denunciar la falta de recursos dels tutors dels centres i de la figura del coordinador per dur a terme un projecte dual amb garantia. També vam recordar la falta de formació als tutors d'empresa: 4 hores presencials en el millor dels casos, o bé formació a càrrec del tutor del centre

CCOO va manifestar la voluntat de participar en la formació dual com a agent social, amb el diàleg i el consens que caracteritza els models duals que tenen èxit a Europa i al País Vasc amb la finalitat d'assolir un model propi amb garanties pels docents, els alumnes i els treballadors. Arasanz es va manifestar obert al diàleg i va afirmar que el paper dels sindicats era imprescindible per a garantir l’èxit de la Dual. Va recordar que els orígens de la formació dual a Catalunya va ser la formació dels treballadors de l’empresa Roca a petició de CCOO.


D'esquerra a dreta: T.Mora, M.Sangüesa, X.Arasanz,J.M.Pérez

24 de gener de 2016

CCOO realitza el curs de Disseny i impressió de peces en 3D

http://4.bp.blogspot.com/-RQuVY-1l7yI/Vad-jvKllnI/AAAAAAAAVjI/z_OZ2mINelM/s200/birret.jpg La formació permanent del professorat s’ha realitzat en col·laboració amb l’Escola del Treball de Barcelona 
El passat mes de desembre va finalitzar la primera formació organitzada per CCOO en impressió 3D i subvencionada al 100%. El curs de 30 hores va ser impartit a l’Escola del Treball per Sergio Gómez González, docent del mateix centre i de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona i van participar-hi 20 docents de diferents centres de Catalunya.
L’objectiu del curs era donar una visió introductòria de les tècniques d’impressió en 3D a nivell industrial i entendre els principis del modelat per deposició fosa (Fused Deposition Modeling, FDM) i aprendre el disseny bàsic de peces amb els programes SolidWorks,Repetier-Host, Netfabb i Slic3r.

Funcionament d'una impressora 3D , modelat per deposició fosa de plàstic :Al finalitzar el curs els docents van adquirir els coneixements necessaris per dissenyar i editar models en 3D , definir les millors estratègies de disseny i impressió segons la geometria de la peça a imprimir, seleccionar el plàstic més adient, conèixer el funcionament dels dos tipus d’impressora que actualment disposa l’Escola del Treball, preparar el G-Code i imprimir la peça.
          
           Com a treball final els alumnes van dissenyar i imprimir un suport per a recolzar el telèfon mòbil o tablet.


Alguns dels suports per a telèfons mòbils i tablets imprimits en 3D:

        Moltes gràcies a totes i tots pels agraïments que hem rebut dels cursos realitzats, l'Elena de l'Escola del Treball ens envia aquesta foto del Big Ben, ara a imprimir-la 3D!


 

 

15 de gener de 2016

Canvia la normativa de pràctiques en centres de treball.


El passat estiu va haver un canvi substancial a la normativa de l'FCT a la qual CCOO va mostrar la seva oposició al Consell Escolar de Catalunya fent un vot particular.
CCOO demana una Mesa Específica d'FP davant la necessitat d'un #NouAcordFP


Davant de l'exigència i la pèrdua de drets laborals, CCOO va demanar el passat 16 de desembre una Mesa específica d'FP.Per què no podem dir Formació Dual a qualsevol model d'alternança?

Quínes característiques té l'alternança que s'aplica a Catalunya i que proposa CCOO.

11 de gener de 2016

Un de cada 35 alumnes d'FP de Grau Mitjà trobarà feina estable relacionada amb els estudis realitzats.La mala gestió de la Formació Professional Inicial limita greument les oportunitats personals i professionals, amb un cost econòmic i social irrecuperable. 

Curs de formació: Modalitats de pràctiques, alternança i dual

Curs de formació sobre els models de referència i modalitats de conveni/beca/contracte a les pràctiques, l'alternança i la formació dual del Sistema Educatiu i Laboral