15 d’octubre de 2015

Universitats on es pot cursar el Màster de formació del professorat de secundària i formació professional

Consulta un breu resum del context normatiu de la formació pedagògica per al professorat de formació professional, així com el llistat d'universitats espanyoles que cursen els estudis del Màster de professorat de secundària i les diverses especialitats.Context Normatiu:

Per a exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes, caldrà estar en possessió d'un títol oficial de Màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que exigeixen els articles 94, 95 i 97 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Reial Decret 1834/2008 de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per al ejercicico de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari (BOE 28/11/2008).

En el cas d'aquelles persones que, per la seva titulació, no puguin optar als estudis de màster, hauran de realitzar una formació pedagògica i didàctica equivalent d'acord amb l'Ordre EDU/ 2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s'estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que estant en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència no poden realitzar els estudis de màster ia l'Ordre ECD /1058/2013, de 7 de juny, per la qual es modifica l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre.

Universitats espanyoles a les quals es pot cursar el Màster:

Universitats Públiques:
UNED Lleó
Alcalà de Henares  Lleida
Alacant Màlaga
Almería Miguel Hernández de Elx
Autònoma de Barcelona Múrcia
Autònoma de Madrid Oberta de Catalunya
Barcelona Oviedo
Burgos Pablo de Olavide
Cádis País Basc
Cantabria Politècnica de Cartagena
Carlos III Politècnica de Catalunya
Castella-La Manxa Politècnica de Madrid
Complutense Politècnica de València
Córdoba Pompeu Fabra
Coruña Pública de Navarra
Extremadura Rey Juan Carlos
Girona Rovira y Virgili
Granada Salamanca
Huelva Santiago de Compostela
Illes Balears Sevilla
Jaén Valencia - Estudi general
Jaume I de Castellón Valladolid
La Laguna Vigo
La Rioja Saragossa
Las Palmas de Gran Canaria


Universitats Privades:


Alfonso X el Sabio Mondragón Unibersitatea
Antonio de Nebrija Universidad de Navarra
Cardenal Herrera-CEU Pontificia de Comillas
Católica San Antonio Pontificia de Salamanca
Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila     San Pablo-CEU
Deusto Universitat a Distancia de Madrid
Europea de Madrid Vic
Francisco de Vitoria