27 d’octubre de 2015

Després de mesos de pressió sindical de CCOO, el Departament es compromet de paraula a congelar sense preveure data límit a tots els docents afectats per la manca d’acreditació


El nombre d’afectats un cop finalitzat el període per acreditar aquest requisit que entrava en vigor el passat 1 de setembre es resumeix en 902 persones.
Pel que fa a la formació pedagògica dels PTFP, després de mesos de pressió sindical de CCOO,  el Departament es compromet de paraula a congelar sense preveure data límit a tots els docents afectats per la manca d’acreditació que estan a la borsa de personal i a considerar les nostres propostes.
Les dades del nombre d’afectats, que el Departament d'Ensenyament va donar de veu a petició expressa de CCOO de Mesa extraordinària, un cop finalitzat el període per acreditar aquest requisit que entrava en vigor el passat 1 de setembre  es poden resumir en:
 • 902 docents que no han acreditat el requisit del total de 6899 que exerceixen o estan a la borsa.
 • D’aquests 902, 750 tenen titulació universitària i 152 titulació no universitària.
 • Dels 902, 168 estan treballant i un 10% estan en baixes temporals.
 • Dels 902, 781 tenen demanades especialitats de PT i 121 a més demanen especialitats d’Arts Plàstiques i Disseny (700 i 800) per a les quals, ara per ara, no hi ha requisit de formació pedagògica.
 • Dels 781 anteriors, 102 podrien demanar especialitats 700 i 800 i 173 només poden exercir per titulació equivalent especialitats del cos de PT.
 • Dels 781, 114 tenen entre 1 i 8 anys d’experiència.
 • Dels 173, 38 tenen entre 1 i 8 anys d’experiència.
Per a CCOO, indistintament de l’ampli ventall d’habilitacions i casuístiques que es poden donar a la borsa, el nombre d’afectats és de 902 persones. Lamentem el retard alhora de donar aquestes dades i el poc marge de temps amb el que s’ha comunicat al personal afectat el requisit de formació. El Departament afirma que aquesta xifra pot variar degut a les renúncies i després d’una resolució individual que rebrà cada persona i un període de reclamació, a partir del Gener de 2016, ja no es faran nous nomenaments entre els afectats. Els que restin a la borsa quedaran congelats per un termini indefinit que no s’ha concretat però que anirà més enllà d’un curs escolar.

CCOO hem fet les següents propostes:
 • Millorar els mecanismes informatius en futurs casos.
 • Estudiar casos d’equiparació d’exempció per experiència docent (2009 i 2014) segons formació universitària o equivalent dels docents del cos de PT tal i com han fet d’altres Comunitats Autònomes (cas de Castella La Manxa).
 • Continuïtat en els nomenaments al professorat que no ha acreditat la formació condicionats a la realització de la mateixa.
 • Oferta formativa en la que el requisit de llengua estrangera no bloquegi l’entrada a la formació pedagògica i es pugui cursar en paral·lel.
Convocatòries extraordinàries de formació pedagògica adaptades a la disponibilitat del professorat (modalitats semipresencials i distància).