14 de setembre de 2015

Què ha fet CCOO per la Formació Pedagògica d'FP?

CCOO creiem que cap empresa pública o privada es pot permetre el luxe d’infravalorar i gestionar de forma tant errònia el seu capital humà
  • Atendre centenars de trucades i petició d'informació d'afectades i afectats.
  • Oferir assessorament telefònic, per correu electrònic i presencial, i tenir informació al web el més actualitzada possible de l'estat de la qüestió, tot i les dificultats que ha suposat la nul·la col·laboració del Departament.
  • Fer arribar informació a les direccions dels centres per a establir contacte i poder quantificar als afectats.
  • Tenir disponible al nostre web un formulari per als centres afectats.
  • Demanar reiteradament negociació amb el Departament d’Ensenyament.
  • Demanar una Mesa extraordinària sobre aquest tema.
  • Preparar una bateria de propostes per intentar resoldre el conflicte entre d'altres: mantenir en l'exercici de la professió durant dos anys als docents que ja tinguin nomenament (ampliant un any l'oferta del Departament), congelar a la borsa els candidats que no hagin exercit durant dos anys, establir quant abans el nombre d'afectats, garantir l'oferta de formació, en nombre de places i amb format a distància o semi presencial o convocar la Mesa sectorial específica demanada, com molt tard a principis de setembre.
CCOO creiem que cap empresa pública o privada es pot permetre el luxe d’infravalorar i gestionar de forma tant errònia el seu capital humà, demanar i exigir el màxim rendiment i esforç en temps de retallades, per deixar-lo sense feina i desvirtuar i invalidar la seva experiència didàctica i pedagògica.

CCOO seguirem insistint en la negociació amb el Departament d’Educació per cercar una solució per al col·lectiu afectat que sigui satisfactòria per tots.
A partir de les properes setmanes iniciarem les assemblees als territoris per informar i organitzar els afectats.