14 de setembre de 2015

El Departament mostra una clara manca de voluntat política per resoldre el conflicte de la capacitació docent a l’FP


El Departament d’Ensenyament ni cerca ni sembla que estigui disposat a cercar una solució raonable a un greu conflicte. 
A diferència d’altres administracions educatives autonòmiques, el Departament d’Ensenyament no sembla que estigui disposat a cercar una solució raonable a un greu conflicte que, de forma imminent, afectarà a una part molt important del professorat d’FP per raó de la manca de capacitació pedagògica que cal acreditar abans de l’1 de setembre.CCOO reclamem fa setmanes una Mesa Extraordinària per tractar aquesta problemàtica, però el Departament d’Ensenyament ha ignorat la nostra demanda, Mesa sol·licitada el 4 de juny de 2015 per tractar les condicions del professorat d’FP que no compleix els requisits de capacitació pedagògica. La manca de resposta, suposa uns menyspreu al personal afectat i a la representació legal dels treballadors i no permet, ni tant sols, la possibilitat de quantificar el problema.

El Departament responsabilitza i culpa exclusivament al professorat d’aquesta situació quan, en realitat, la informació i la gestió del compliment d’aquest requisit d’accés, que correspon a les administracions autonòmiques en el seu àmbit de competència, ha estat força ineficient i ha generat molta confusió i desinformació entre els i les docents afectats.

Altres administracions autonòmiques, davant un conflicte laboral que afecta tant a docents en actiu com a docents que estiguin o vulguin estar a la borsa de treball, i que a comunitats com Andalusia ja ha suposat diverses jornades de vaga i mobilitzacions del col·lectiu docent, han reconegut la seva part de responsabilitat en la situació i s’han posat a treballar amb els representants legals dels treballadors i les treballadores per trobar una via de solució que, en alguns casos, ja ha arribat.

La recent publicació de l’Acord de Govern que preveu una oferta pública d’ocupació amb places d’oposició per al professorat d’FP podria agreujar encara molt més la situació, tot i que no serà fins a tenir la convocatòria oficial d’oposicions d’ensenyament quan es podrà analitzar realment la situació.