14 de setembre de 2015

Assemblea Formació Pedagògica Professorat FP

El proper dijous 17 a les 14 hores Assemblea sobre Formació Pedagògica del Professorat d'FP a la Seu de CCOO. Inscriu-te!

Què ha fet CCOO per la Formació Pedagògica d'FP?

CCOO creiem que cap empresa pública o privada es pot permetre el luxe d’infravalorar i gestionar de forma tant errònia el seu capital humà


Què ha fet i què no ha fet el Departament respecte a la Formació Pedagògica d'FP?


D’acord amb el que estableix la normativa vigent, les administracions educatives autonòmiques són les competents per organitzar els recursos necessaris per donar compliment al requisit, en el seu àmbit de competència. Algunes de les actuacions del Departament han generat confusió i desinformació en el col·lectiu docent.

Com està regulat el requisit de Formació Pedagògica a l’FP?Consulta els diferents requisits segons titulació del docent. 


El Departament mostra una clara manca de voluntat política per resoldre el conflicte de la capacitació docent a l’FP


El Departament d’Ensenyament ni cerca ni sembla que estigui disposat a cercar una solució raonable a un greu conflicte. 7 de setembre de 2015

Acord de Govern pel qual s'aprova el calendari de desplegament de la Llei de formació i qualificació professional


La disposició final sisena de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals (DOGC de 25.6.2015) determina que el Govern ha de desplegar en un termini de tres anys el contingut d'aquesta Llei, especialment el que estableix l'article 5.a.