14 de juliol de 2015

Ensenyament preveu fer crèixer l'FP Bàsica per al 2015-2016.

El Departament d'Ensenyament nega la implantació de la LOMCE, però fa passos per a la seva consolidació

CCOO denuncia l'efecte devastador que té l'aplicació de la formació professional bàsica (FPB)

CCOO sempre ha advertit que la LOMCE, com a llei orgànica, era d’obligat compliment a les comunitats autònomes i que calia coordinació amb la comunitat educativa per estudiar el marc legal i trobar-hi alternatives, com la disposició addicional quarta del RD 127/2014 de 28 de febrer. Aquesta disposició va permetre canviar els programes de qualificació professional inicial (PQPI) pels programes de formació i inserció (PFI) a corre-cuita, que afectaven  un alumnat vulnerable i en risc d’abandonament i la tasca d’acompanyament i orientació de les tutores i tutors.


Ja aquest any i segons les dades del MECD en el total de comunitats que han implantat de forma total l'FP Bàsica, tenim que 18.646 alumnes que el curs 2013-2014 van escollir els PQPI, aquest any s'han quedat sense estudiar. Això representa una pèrdua d'alumnat del 31.5%. Aquest resultat es deu, entre d'altres factors, a l'aspecte segregador i reductor d'oportunitats, a la centralització i reducció de l'oferta, al tancament de línies per la no cobertura de la ràtio mínima i a la necessitat de desplaçament a poblacions més llunyanes. La conclusió és devastadora en una etapa destinada precisament a reduir l'abandonament.


L’administració educativa, tot i que els PFI naixien referenciats als currículums de la formació professional bàsica (FPB) de la LOMCE, seguia negant-ne l’aplicació i creava un nou marc legal precari per uns programes sense finançament estable i amb una oferta de 7.500 places que és clarament insuficient per al 22% d’alumnes que abandona prematurament el sistema educatiu.

La tardor de 2014, el Govern va informar dels nous programes “propis” PPP (Programa de promoció professional), que garantien formació professionalitzada de nivell 1 i graduat en ESO (GESO) a partir dels 16 anys, en dos cursos de durada. La realitat ha estat ben diferent, ja que a més de les presses habituals i de derivar alumnat de 15 anys un cop iniciat el curs, el currículum era literalment el de la FPB de la LOMCE.

El Departament d’Ensenyament ha optat per una estratègia de gradualitat, ja que per no fer front obertament a l’obligatorietat de compliment de la llei ha preferit fer-ho d’amagat, i fa pocs dies CCOO va trobar tots els currículums i orientacions d’FPB penjats al web per aplicar el proper curs 2015-2016.

Aquestes titulacions tenen el referent en l’esborrany de decret català de títols d’FPB que el passat 4 de març, en sessió plenària, va ser valorat per a l’elaboració d’un dictamen (17/2015) en el Consell Escolar de Catalunya (CEC) amb l’única oposició de CCOO mitjançant vot particular.

CCOO és l’única força sindical que ha impugnat l’FPB al Tribunal Suprem i s'ha oposat des de l’inici al seu desplegament. I tot això perquè al decret català de títols, que previsiblement es publicarà aquest estiu, es manté la ràtio 30, se segrega als 14 anys, es devalua l’FP, no es garanteix el GESO i s’afavoreix la contractació precària del professorat, que tant sols amb tres anys d'experiència no docent en el sector, haurà de fer front a un alumnat en risc d’exclusió social i laboral.

CCOO exigeix transparència en les decisions i treballa per la unitat de tota la comunitat educativa buscant el benefici dels joves que si abandonen els estudis o se’ls etiqueta i segrega ho tindran molt més difícil per trobar oportunitats educatives i laborals, així com per realitzar el seu projecte vital.
Vot particular de CCOO al dictamen 17/2015 delConsell Escolar de Catalunya
Estadística dels ensenyaments no universitaris del MECD
Comunicat de CCOO a la premsa