22 de març de 2015

La caiguda de 20 punts en la inserció laboral d’estudiants d’ FP, evidencia l’efecte de les retallades

CCOO ja va advertir el passat 13 de febrer que les actuals polítiques de reducció de recursos i manca de diàleg social a l’FP inicial tindran efectes molt negatius a la qualitat d’aquests estudis

2 de març de 2015

Propostes de millora per als títols superiors d'Ensenyaments Artístics.


Propostes de millora dels títols Superiors d'Ensenyaments Artístics corresponents a les especialitats de disseny i conservació i restauració de bens culturals.Col·laboració de la FECCOO i la Fundació Bofill per a un recull de propostes a la Llei de Formació i Qualificació Professional.

Recull de propostes. Aportacions de la Fundació Jaume Bofill al projecte de Llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya. 


La Federació d'Educació de CCOO participa en la Jornada Internacional d'FP Industrial


Jornada Internacional en Formació Professional Industrial el proper 11 de març, organitzada per la Fundació BCN Formació Professional. 1 de març de 2015

Resolució que modifica aspectes importants de continuïtat i atribucions docents dels PFI.


RESOLUCIÓ ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, i s'obre el termini per al curs 2015-2016.