6 de febrer de 2015

Per un Nou Acord per a la Formació Professional


La situació actual requereix diàleg i responsabilitat de l’Administració. Per una educació pública de qualitat, laica, equitativa i democràtica.


Prou voluntarisme!

En els darrers anys la Formació Professional s’ha utilitzat com a clau de la recuperació, la millora de la qualificació de les persones, la inserció laboral i la creació de treball. Però som els professors els qui hem estat al capdavant per a dignificar la Formació Professional i eliminar els seus estigmes històrics.

Sobre quines decisions polítiques i econòmiques reals se sustenten aquestes promeses?

La nostra professió s’ha precaritzat en condicions laborals i econòmiques, mentre que ha augmentat substancialment en exigència. S’ha parlat de creixement de l’FP quan en realitat aquest ha estat possible per l’augment massiu de ràtios, l’eliminació de desdoblaments, la reducció de recursos humans i econòmics, com la no reposició de les jubilacions, entre d’altres.
Quan l'FP gaudirà realment dels mitjans que necessita per a prendre el protagonisme que se li demana?Per una implicació real de l’Administració!

Des de l’any 1999 no s’estableix un acord per a la Formació Professional, la majoria de decisions de l’Administració es prenen d’esquena als seus professionals. Any rere any la complexitat de la tasca docent i la gestió dels centres augmenta, mentre que el tracte que rebem esdevé més fiscalitzador, amb menys suport, recursos i diàleg.
Volem i necessitem rebre els suport mitjançant la formació, els recursos i el reconeixement adient perquè la nostra professió esdevingui un servei de qualitat per a la nostra societat. No podem donar resposta al màrqueting polític si aquest es queda a les portades dels mitjans o a les fantàstiques xifres estadístiques.