18 de desembre de 2014

El model d'FP Dual en dubte per manca de transparència i consens.

Des de CCOO defensem la Formació Professional Dual com a oportunitat de millora de l'aprenentatge i de la transició al món laboral, però les experiències d'altres models ens aconsellen que estigui fonamentat en el consens, la transparència i la corresponsabilitat.