9 de setembre de 2014

V Jornada de Formació Professional de CCOO: "Les claus de l'FP".

La jornada es realitzarà a la Universitat Rovira i Virgili, Campus Catalunya de Tarragona, el dijous 18 de setembre de 2014 a les 16 hores.En aquesta ocasió tractarà sobre  “Les claus de la Formació Professional”.


Conscients que la Formació Professional torna a veure’s com a solució de moltes problemàtiques socials i laborals, i que pot ser un factor determinant per promoure una societat més justa i amb més perspectiva de futur. Us volem oferir que participeu en el debat que realitzarem a Tarragona sobre  les idees clau que defineixen la nova Llei de formació i qualificació professional de Catalunya que aquest 9 de setembre es va aprovar per part del Govern de la Generalitat i entrarà properament en tràmit parlamentari.CCOO considerem que ara es el moment oportú per debatre entre  els col·lectius afectats per la integració de l’FP -treballadors, empresaris, professors i alumnes de formació professional - sobre aquells aspectes que la llei apunta.

INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ:
Per a un òptim funcionament de la Jornada i per tal de que ens puguis fer arribar les teves propostes i dubtes la inscripció és obligatòria. A més, tens l'opció de participar activament en la construcció del futur de la Formació Professional realitzant la inscripció a una de les cinc taules de participació per a tractar, debatre i fer propostes de futur dels eixos fonamentals de la llei i del futur sistema integrat d'FP.

TAULES DE PARTICIPACIÓ (Respecte al text del Projecte de Llei aprovat el 9 de Setembre):
    • Governança única i participada. Institut de Formació i Qualificació Professional de Catalunya (títol II - capítol II).
    • Model i xarxa de centres (títol III).
    • Acreditació i reconeixement de l'experiència laboral i formació no formal (títol IV - capítol V).
    • Pràctiques i aprenentatge. Propostes de model i aspectes clau per a les pràctiques obligatòries, l'alternança i la formació dual (articles 30, 31 i 32).
    • Informació i Orientació. On, quan i com s'ha de fer? Propostes de model (títol IV - capítol II).