31 d’agost de 2014

Tràmit d’audiència pública i de consulta de l'Avantprojecte de llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya. Dictamen del CTESC. Vot particular de CCOO

L’Avantprojecte de llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, un cop informat al Consell Català de Formació Professional,  ha entrat a tràmit d’audiència pública i de consulta al Consell Escolar de Catalunya i al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.