31 d’agost de 2014

Tràmit d’audiència pública i de consulta de l'Avantprojecte de llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya. Dictamen del CTESC. Vot particular de CCOO

L’Avantprojecte de llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, un cop informat al Consell Català de Formació Professional,  ha entrat a tràmit d’audiència pública i de consulta al Consell Escolar de Catalunya i al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.Com sabeu aquest avantprojecte de llei, presentat pel govern de la Generalitat,  es fruit d'un llarg procés de concertació entre l'administració i les organitzacions sindicals i patronals més representatives a Catalunya (CCOO, UGT Foment i PIMEC) El punt de partida era un document presentat per l’administració  que nominalment parlava d’integració de la FP però en el fons mantenia la duplicitat actual, que no preveia un organisme autònom de governança participat pels representants del diàleg social en les empreses, sindicats més representatius i patronals majoritàries. Consolidava el doble sistema d'acreditació i validació  de competències, així com  el model de FP dual impulsat pel Departament d'Ensenyament. A més a més introduïa aspectes de condicions laborals del professorat  inadmissibles, amb la intenció d’inutilitzar la negociació col·lectiva i els acords laborals. Fins hi tot pretenia donar cobertura a la supressió de  les limitacions a les hores extraordinàries dels professors ,obviant la Llei d’Incompatibilitats pel que fa al professorat del sector públic i a l’Estatut dels treballadors. En la pràctica generalitzant la doble ocupació del professorat de FP.

 La veritat es que les aportacions que s’han dut a terme en aqueta  fase prèvia han millorat el  text. Tal com ha quedat, pot ser un  pas positiu cap a la integració del sistema.
 Per primera vegada s’até, la demanda unànime  d’una governança compartida i integrada, una direcció estratègica del sistema de formació i qualificació. La segona qüestió que cal destacar es la creació d’un sistema d’acreditacions de l'experiència laboral únic, que eviti la dispersió actual tant de costos com d’oferta. Tanmateix queden masses coses obertes que dependran del desenvolupament posterior. Els punts més crítics per nosaltres  son:
  • Vincula el dret a la formació professional únicament al model educatiu d' interès públic. Obviant que estem construint un sistema que integra a més del servei educatiu (art 21 EAC), els serveis públics d’ocupació incloent-hi la Formació Professional per a l’Ocupació finançada amb recursos de les quotes de formació professional, aportades per empresaris i treballadors. I que donen dret a una FP gratuïta per treballadors en actiu o demandants d’ocupació i per les empreses a través bonificació (art 25 EAC).
  • El sistema dual es incomplert doncs no es condiciona a un contracte laboral adequat.
  • Model de centres (certament crea els centres integrats però no està prou garantida la xarxa i no queda prou evident el paper, central per nosaltres,  dels centres públics Instituts de FP i CIFO. Per exemple, no hi ha cap apartat que determini la via d'oferta pública i directe de formació per l'ocupació en aquests centres. Hauran d’anar a la lliure concurrència amb els entres privats i empreses? Com s’articula Centres de Referència Nacional de caràcter estatal, existents al territori i de gestió directa de la Generalitat la majoria d’ells amb els Centres Integrats? Els CCII podran ofertar Batxillerats, i ESO? Son qüestions que queden per resoldre.

El passat divendres 27 de juny en el  CCFP es va presentar un document que recollia els continguts de la llei, però que estava pendent d’estructurar-la com  articulat i de revisió del jurídic, tal com veureu el jurídic ha tornat a recuperar el concepte "interès públic", concepte que havíem arrancat el compromís que no s'explicités en el text.
Les Cambres  estan en contra del model de governança. Les Cambres voldrien ocupar l'espai dels sindicats i patronals, especialment en la governança del sistema dual. Les cambres gremials alamanes, suïsses, austríaques, etc. son organismes en els que sindicats i patronals  tenen un paper fonamental. Les de Catalunya tenen una altre estructura molt diferent.
A més a més qui aporta recursos a la formació professional per a l’ocupació, a través de la quota aplicada a la nòmina, son els treballadors i empresaris.
Al CEC ha entrat a debat l’avantprojecte de llei. Per CCOO es molt important que la formació professional no es vegi exclusivament com un tema escolar. Resulta poc raonable que un centre de FP, especialment integrat , es gestioni amb criteris escolars. Aquest es un dels desencaixos històrics de la nostra FP inicial.
CCOO, UGT, Foment i PIMEC, conjuntament defensem;  que l’organisme autònom de governança hauria de ser presidit per un Comissionat depenent funcionalment del Departament de Presidència.
També cap a finals de juliol entrarà al CTESC per elaborar dictamen.
Pel setembre està previst que l’aprovi el govern per tal que el disciuteixi el  Parlament. Coincidiran en el procés parlamentari ,la  llei del SOC i la Llei de Formació i Qualificació Professional si fa o no fa al mateix temps.
Les dates per presentar esmenes són el 22 i el 28 de juliol.

Consulta el text de l'Avantprojecte.
Darreres Informacions: suposem que entrarà al setembre al Parlament. Finalment no hi ha hagut acord entre els agents socials. Per tant, el Parlament, a iniciativa del govern, té les mans lliures per modificar qualsevol cosa del redactat.