24 de maig de 2014

Adéu als PQPI, han arribat els PFI i continuem amb la incertesa i la precarietat.

Els programes de formació i inserció substituiran als PQPI per al curs 2014-2015. Amb data 22 de maig s'ha publicat al DOGC la resolució al respecte, quan al desembre ja es coneixia la disposició addicional quarta de l'esborrany de Reial Decret de la Formació Professional Bàsica que permetia fer-ho.

23 de maig de 2014

S'estableixen els programes de formació i inserció (PFI) per al curs 2014-2015

RESOLUCIÓ ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015. (DOGC de 22 de maig de 2014)


Valoració de CCOO: Adéu als PQPI, han arribat els PFI i continuem amb la incertesa i la precarietat.

Els programes de formació i inserció PFI substituiran als PQPI per al curs 2014-2015. Amb data 22 de maig s'ha publicat al DOGC la resolució al respecte, quan al desembre ja es coneixia la disposició addicional quarta de l'esborrany de Reial Decret de la Formació Professional Bàsica que permetia fer-ho.