9 de gener de 2014

Guia de la Formació Professional Inicial. Oportunitats per a les Empreses.

Nova publicació on es descriuen els diferents serveis que l'FP posa a disposició de les empreses.


Aquesta guia descriu els diferents serveis que la formació professional posa a disposició de les empreses i dels sectors productius per adaptar-se millor a les noves necessitats. Aquests serveis i actuacions permeten establir col·laboracions concretes per adequar i millorar la formació: adaptacions dels continguts formatius, reconeixement acadèmic de la formació permanent de les empreses, assessorament personalitzat per a treballadors adults, reconeixement de l'experiència laboral, estades formatives del personal docent en empreses, formacions en alternança que combinen feina i formació, o formació dual, en què l’empresa participa en la formació dels aprenents que incorpora...[PDF]