18 de desembre de 2014

El model d'FP Dual en dubte per manca de transparència i consens.

Des de CCOO defensem la Formació Professional Dual com a oportunitat de millora de l'aprenentatge i de la transició al món laboral, però les experiències d'altres models ens aconsellen que estigui fonamentat en el consens, la transparència i la corresponsabilitat.


21 de novembre de 2014

CCOO de Catalunya exigeix un model de formació dual de caràcter laboral amb la participació activa d'organitzacions sindicals i patronals en el seu desenvolupament

Davant les darreres notícies sobre el paper de les Cambres de Comerç en la Formació Dual

16 d’octubre de 2014

Informe estatal Formació Professional 2014/2015.


La Federación de Enseñanza de CCOO elabora un estudi que fa palès que l'estat no fa l'aposta necessària en Formació Professional ni en combatre l'abandonament prematur tal com la Unió Europea ens recomana. La Federació d'Educació de CCOO a Catalunya ja adverteix des de fa temps d'aquestes greus problemàtiques que son evidents al nostre territori i que es poden agreujar amb una hipotètica implantació de la FP Bàsica.


8 d’octubre de 2014

Compleció dels programes de qualificació professional inicial

Aquest procediment permet que els alumnes que han cursat programes de qualificació professional inicial (PQPI), sense finalitzar-los, els puguin completar.

9 de setembre de 2014

V Jornada de Formació Professional de CCOO: "Les claus de l'FP".

La jornada es realitzarà a la Universitat Rovira i Virgili, Campus Catalunya de Tarragona, el dijous 18 de setembre de 2014 a les 16 hores.


31 d’agost de 2014

Tràmit d’audiència pública i de consulta de l'Avantprojecte de llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya. Dictamen del CTESC. Vot particular de CCOO

L’Avantprojecte de llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, un cop informat al Consell Català de Formació Professional,  ha entrat a tràmit d’audiència pública i de consulta al Consell Escolar de Catalunya i al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.


30 de juliol de 2014

Publicada RESOLUCIÓ que facilita la finalització dels PQPI per al curs 2014-2015.

RESOLUCIÓ ENS/1786/2014, de 21 de juliol, de les instruccions per a la compleció dels programes de qualificació professional inicial.


18 de juliol de 2014

Publicada RESOLUCIÓ que modifica el coeficient aplicable a la qualificació obtinguda en el curs per a l'accés a CF de GM i GS.

RESOLUCIÓ ENS/1585/2014, de 2 de juliol, per la qual es modifica el coeficient aplicable a la qualificació obtinguda en el curs de preparació i en la formació de les proves d'accés als cicles formatius.

12a. Jornada “A Terrassa, parlem de la Formació Professional” que tindrà lloc el proper dimarts 9 de setembre

Us fem a mans l’enllaç per accedir al programa de la 12a. Jornada “A Terrassa, parlem de la Formació Professional” que tindrà lloc el proper dimarts 9 de setembre en horari de 9:00 a 14:00 al Vapor Universitari de Terrassa (C/ Colon, 114).


La Jornada d’enguany està centrada en el tema de la mobilitat dels estudiants de Formació Professional.

19 de juny de 2014

10 de juny de 2014

Oberta la Convocatòria de l'Acredita't 2014. Del 5 al 16 de Juny.

Aquesta convocatòria, insuficient en nombre de places i especialitats i que té un període d'inscripció extremadament curt, està restringida a les persones preinscrites en la convocatòria de l'any 2013 que no van obtenir plaça i a les persones que se'ls hi va assignar centre però van quedar en llista d'espera. Si després d'aquest procediment, no s'han assignat totes les places, també poden participar-hi les persones excloses per manca de justificació dels mèrits i requisits. 

6 de juny de 2014

La Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Vic Oferiran el curs 2014-2015 Cicles Formatius de Grau Superior.

CCOO denúncia que l’autorització a les Fundacions Universitàries a impartir Cicles Formatius de Grau Superior, per part del Departament d’Ensenyament, constitueix una oferta deslleial i pot posar en perill l’actual estructura de la Formació Professional del Sistema Educatiu, l’oferta i equilibri actual, i el futur de molts professionals.

Controvèrsia i embolic majúscul en l’accés des d’FP a la Universitat.

Mentre que amb data 16 de maig el Tribunal Suprem (TS) va anul·lar la norma que obligava a l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) a examinar-se a la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) de les matèries de Batxillerat, el Ministeri d’Educació Cultura i Esport (MECD) avisa que amb l’entrada en vigor de la LOMCE el passat mes de desembre el procediment de les PAU ja esta regulat per aquesta llei orgànica i que per tant ja coneixen les matèries de les quals s’han d’examinar.


Aula de la Fundació Jaume Bofill: Quin és el futur de l'FP a Catalunya? Reptes i dilemes des de una mirada internacional.

AULA DE LA FUNDACIÓ JAUME BOFILL. Dimecres 11 de Juny, a les 18:30 a la sala del Col·legi d'Advocats (Auditori de la 8a planta).


24 de maig de 2014

Adéu als PQPI, han arribat els PFI i continuem amb la incertesa i la precarietat.

Els programes de formació i inserció substituiran als PQPI per al curs 2014-2015. Amb data 22 de maig s'ha publicat al DOGC la resolució al respecte, quan al desembre ja es coneixia la disposició addicional quarta de l'esborrany de Reial Decret de la Formació Professional Bàsica que permetia fer-ho.

23 de maig de 2014

S'estableixen els programes de formació i inserció (PFI) per al curs 2014-2015

RESOLUCIÓ ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015. (DOGC de 22 de maig de 2014)


Valoració de CCOO: Adéu als PQPI, han arribat els PFI i continuem amb la incertesa i la precarietat.

Els programes de formació i inserció PFI substituiran als PQPI per al curs 2014-2015. Amb data 22 de maig s'ha publicat al DOGC la resolució al respecte, quan al desembre ja es coneixia la disposició addicional quarta de l'esborrany de Reial Decret de la Formació Professional Bàsica que permetia fer-ho.


24 d’abril de 2014

CCOO recorre davant el Suprem la nova FP Bàsica i la Primària de la LOMCE


Els Reials Decrets que desenvolupen aquests nivells educatius vulneren la legislació vigent i lesionen drets d'estudiants i professorat. CCOO és la primera organització en emprendre accions jurídiques.
22 d’abril de 2014

Formació professional dual: formació en alternança

Formació en alternança

Mesures flexibilitzadores

11 d’abril de 2014

Èxit de la IV Jornada de FP: "La FP Bàsica de la LOMCE i els PQPI".

Davant d'una sala d'actes pràcticament plena el Director General de FP, va mostrar poca empatia amb el disseny de la nova etapa de FP Bàsica així com el marge del Reial Decret estatal per a oferir d'altres programes post-obligatoris.


10 d’abril de 2014

Atribucions docents a la nova FP Bàsica


Al Reial Decret 127/2014, de 28 de Febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica, es defineixen les atribucions docents per al professorat d'aquesta nova etapa. 

Guia Resum de la FP a la LOMCE

Des de la Federació d'Educació us presentem una Guia Resum de la FP a la LOMCE i els canvis de recorregut que es poden produir a l'ensenyament secundari obligatori i postobligatori. Mitjançant un esquema i un anàlisi de les imposicions del Reial Decret de Formació Professional Bàsica pendent d'aprovació i de la Llei Orgànica de Millora de l'Educació.Com a breu resum es pot dir que sota criteris pedagògics ben elaborats i amb un fort consens totes les mesures per evitar l'abandonament escolar i la continuïtat en el sistema educatiu dels joves estudiants i estudiantes són poques. I és sota aquest paraigües on la LOMCE i el disseny de la Formació Professional Bàsica (FPB) volen justificar-se a l'etapa d'ensenyament obligatori. Però com que neix com a llei d'educació polititzada, amb presses i sense consens, pateix d'errors que ja es van cometre fa molts anys.

Tot i que s'haurà de lluitar per què no vegi la llum, ens toca fer un detallat anàlisi, en el qual podem apreciar que dins l'ESO s'haurà de començar a segregar als alumnes ben d'hora (a 2n o 3r). Ja en el primer cicle, els equips docents hauran de discriminar qui pot arribar a obtenir el Graduat en ESO o a qui s'haurà de derivar cap a la FPB. Els alumnes podran entrar a la FPB amb 15 anys (edat d'ensenyament obligatori) tot i que aquest cicle pot tenir fins a tres cursos (si es desenvolupen programes de Dual/Alternança), amb la qual cosa no quedarà garantit que les noies i nois acabin obtenint una titulació ja que podran abandonar els estudis abans de finalitzar l'etapa.

Aquesta segregació, promocionada per una llei, que neix morta i sense recursos econòmics, haurà de ser molt eficaç detectant vocacions professionals perquè si no ens trobarem que la principal via d'accés a FP serà la dels "dolents" i això afectarà a tot el sistema d'ensenyaments professionals que tot i la gran necessitat de titulats tornarà a quedar devaluada com fa força anys enrere.

La Llei i el Reial Decret juguen amb les paraules de moda: atenció a la diversitat, prioritat en l'atenció personalitzada, orientació educativa, emprenedoria, formació dual, ... Però en mig d'unes retallades del sistema públic sense precedents són difícils o impossibles de creure i generen encara més desconfiança.

Un altre terratrèmol no menys important serà el corresponent a les atribucions docents i a la reconversió dels actuals Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), ja que actualment el professorat que imparteix els PQPI té perfils molt diversos i aquests programes tenen currículums molt variats i flexibles.

Si evoluciona la seva imminent aplicació ens queda l'esperança que el marge de competències autonòmiques facin un bon treball, que en alguns casos només podrà ser exclusivament de maquillatge. Però que aconsegueixi mantenir les ràtios a 15 alumnes per grup, adapti convenientment el currículums, reconverteixi adequadament les titulacions actuals i destini els pocs recursos disponibles a una etapa de l'ensenyament que esdevé clau per al futur de les noies i nois, i de la societat en general.

Línies mestres de la futura Llei del Sistema de Formació Professional i Qualificació de Catalunya

El Departament d'Ensenyament i el d'Empresa i Ocupació fan públic a diferents actes un document que presenta les línies mestres de la futura Llei del Sistema de Formació Professional i Qualificació de Catalunya. La Llei pretén crear un sistema de Formació Professional integrada i al llarg de la vida que sempre s'ha reclamat des de CCOO.

Resum del Reial Decret de la FP Bàsica


Consulta el resum de l'articulat del Reial Decret 127/2014, de 28 de Febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica i es defineixen 14 perfil professionals.

9 d’abril de 2014

Currículum del cicle formatiu de grau superior de direcció de cuina

DECRET 50/2014, de 8 d'abril, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de direcció de cuina.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6601 - 10.4.201431 de març de 2014

Imatges de la Jornada. IV Jornada: La FP bàsica de la LOMCE i els PQPI

Pots veure aquí les Imatges de la JORNADA:


IV Jornada de FP: La Formació Professional Bàsica (FPB) de la LOMCE i els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI). 

17 de març de 2014

La Formació Professional Bàsica: uns estudis obligatoris amb valor post-obligatori.

La Formació Professional Bàsica suposa principalment una fórmula per a legislar l'exclusió en el marc de l'ensenyament obligatori  del nostre sistema educatiu. L'alumne és segregat cap a un itinerari de diferent valor  que té una configuració i unes condicions d'escolarització  que no faciliten la seva continuïtat i limiten les seves possibilitats d'èxit. Aquesta etapa suposa un retrocés respecte als PQPI als quals substitueixen i que la LOMCE extingeix. 

9 de gener de 2014

Guia de la Formació Professional Inicial. Oportunitats per a les Empreses.

Nova publicació on es descriuen els diferents serveis que l'FP posa a disposició de les empreses.


Aquesta guia descriu els diferents serveis que la formació professional posa a disposició de les empreses i dels sectors productius per adaptar-se millor a les noves necessitats. Aquests serveis i actuacions permeten establir col·laboracions concretes per adequar i millorar la formació: adaptacions dels continguts formatius, reconeixement acadèmic de la formació permanent de les empreses, assessorament personalitzat per a treballadors adults, reconeixement de l'experiència laboral, estades formatives del personal docent en empreses, formacions en alternança que combinen feina i formació, o formació dual, en què l’empresa participa en la formació dels aprenents que incorpora...[PDF]