20 de novembre de 2013

Proves per a l’obtenció de títols de cicles formatius de FP inicial.Disponibles les característiques de les proves dels cicles formatius convocats.
Les proves de cada crèdit o unitat formativa poden ser úniques o constar de dues parts: prova tècnica i prova pràctica. La prova única està formada per preguntes tipus test i/o exercicis. En el cas que les proves tinguin dues parts, la prova tècnica està formada per preguntes tipus test i/o exercicis i la prova pràctica consisteix en una o més simulacions.
Clica aquí per a ampliar la informació!