21 de novembre de 2013

Matrícula de cicles de FP a l'Institut Obert de Catalunya

Termini per al segon semestre: fins al 26 de Novembre.


Clica aquí per a més informació!

Directoris de centres educatius

Nous fitxers actualitzats en data d'Octubre de 2013.


La font d'informació és el Registre de Centres Docents, que gestiona la Direcció General de Centres Públics. Aquests directoris s'actualitzen a principis de cada mes.

Cicla aquí per obtenir més informació!

20 de novembre de 2013

Proves per a l’obtenció de títols de cicles formatius de FP inicial.Disponibles les característiques de les proves dels cicles formatius convocats.
Les proves de cada crèdit o unitat formativa poden ser úniques o constar de dues parts: prova tècnica i prova pràctica. La prova única està formada per preguntes tipus test i/o exercicis. En el cas que les proves tinguin dues parts, la prova tècnica està formada per preguntes tipus test i/o exercicis i la prova pràctica consisteix en una o més simulacions.
Clica aquí per a ampliar la informació!

Proves per a l’obtenció de títols de cicles formatius de FP inicial.

Termini d'inscripció: del 9 al 17 de desembre de 2013.


El Departament d'Ensenyament convoca les proves per a l'obtenció de títols de tècnic/a o tècnic/a superior dels Cicles Formatius de FP inicial perquè les persones que s'han format al llarg de la vida, dintre i fora del sistema educatiu, o que han volgut adquirir, actualitzar i completar coneixements i competències, tinguin l'oportunitat d'obtenir directament el títol de FP corresponent.

Clica aquí per a més informació!