30 de setembre de 2012

#FP CURS PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL


Des de la Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya hem programat el següent Pla de formació a l’empara del IV Acord de Formació Contínua en les Administracions Públiques (AFEDAP).

Característiques del pla de formació:
• Cursos adreçats als treballadors i treballadores, en actiu, de l’àmbit educatiu públic: professorat del sector públic, personal laboral del Departament d’Educació i personal de les universitats.
 

• Els cursos estan subvencionats i tenen el reconeixement del Departament d’Educació, per tant comptabilitzen a tots els efectes de baremació, sexennis… El nombre de places per curs es de 20 persones.
 

• Les inscripcions es realitzaran mitjançant la pàgina web de la Federació d’Ensenyament: www.ccoo.cat/ensenyament. No s’admeten inscripcions per telèfon. És imprescindible adjuntar fotocopia de la capçalera de la nòmina i del DNI un cop se us hagi confirmat l’assistència.

Per a més informació: crevelles@ccoo.cat

BARCELONÈS: Federació d’Ensenyament de CCOO
Via Laietana, 16, 4t – 08003 BARCELONA - Tel.: 93 481 28 42 - Fax: 93 268 42 72 – A/e: enseformacio@ccoo.cat


PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA LOE A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (adreçat a professorat de Formació Professional Inicial)

Ponent: Pilar Nus

Durada: 30 hores
Dilluns


Lloc: CCOO
Via Laietana, 16
Barcelona
Dates: 15,22,29,d’octubre i 5,12,19,26 de novembre i 3 de desembre Horari: de 16h a 20,15 h
Objectius:
- Reflexionar sobre les implicacions didàctiques del model curricular de la Formació Professional Inicial.
- Aproximar-se a la programació didàctica per competències professionals.
- Determinar els elements constitutius de la programació d’una unitat formativa.Continguts:
- Model curricular de la Formació Professional Inicial.
- Planificació dels cicles formatius.
- Procés programador.
- Programació dels mòduls professionals.
- Programació de les unitats formatives.