30 d’agost de 2012

Publicats nous títols al BOE

Título Real Decreto 1144/2012, de 27 de julio, por el que se establece el título de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Departamento: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Publicación: BOE nº 208 de 30/08/2012, p. 61198 a 61280 (83 páginas)
Ver documento: BOE-A-2012-11209
Título Real Decreto 1145/2012, de 27 de julio, por el que se establece el título de Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Departamento: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Publicación: BOE nº 208 de 30/08/2012, p. 61281 a 61351 (71 páginas)
Ver documento: BOE-A-2012-11210

26 d’agost de 2012

Boletín informativo EURODESK

Tots els programes, instruments i accions per a l'aprenentatge permanent i la formació a Europa (molta informació, molt interessant!!!):
 
Butlletí informatiu EURODESK

#FP Beques i ajudes per als estudis d'FP (MECYD)


Beques i ajudes a l'estudi de caràcter general i de mobilitat, per al curs acadèmic 2012-2013 per a alumnes que cursin estudis postobligatoris i superiors no universitaris: Convocatòria (fins 01/10/12)