12 de maig de 2012

“Una nova Formació Professional per reactivar l’economia”


Aquesta és la presentació que ha fet servir el Departament d’Ensenyament per presentar els tres eixos d’aquesta nova formació professional: adaptacions curriculars, titulacions pròpies i formació professional dual.
Sobre aquest darrer s’explica ben poca cosa: només que part dels aprenentatges teòrics i pràctics previstos en el pla d’estudis es realitzen mitjançant el treball en l’empresa. Això ja em fa venir un mar de dubtes, però cal prudència. Esperarem que ens ho expliquin millor.
No hi ha informació sobre les “beques-salari” (que havia sortit en premsa) ni sobre el tipus de contracte laboral que es faria servir.
Hi ha el llistat de centres que participen en els convenis del nou model.
Accedeix a la presentació