19 de novembre de 2011

El ministre d'Educació, Ángel Gabilondo, ha presentat avui davant el Consell de Ministres un informe sobre "L'aprenentatge permanent a Espanya" (Noves oportunitats per aprendre).

El document recull que Espanya s'ha situat en nivells lleugerament superiors a la mitjana europea en participació de persones adultes en educació i formació. D'aquesta manera, el 2010 el 10'8% de les població entre 25 i 64 anys participava en educació formal o no formal, mentre que la xifra corresponent a la Unió Europea és del 9'1%.

El maig de 2009 el Consell de la Unió Europea va donar suport l'objectiu d'assolir un percentatge del 15% per a l'any 2020, ja que en aquest any s'espera que el 85% dels llocs de treballs requereixin d'una qualificació de nivell mitjà-alt .

Amb aquesta perspectiva ha de preocupar l'existència de col · lectius numèricament importants que tenen una baixa o nul · la qualificació, i als quals s'ha de prestar atenció prioritària per donar-los la possibilitat d'integració social i laboral. Entre aquests col · lectius estan: la població adulta (majors de 16 anys) que no té les competències bàsiques corresponents a l'ensenyament obligatori, que segons l'EPA del segon trimestre del 2010, és del 33,5%. També cal prestar especial atenció a la població activa que no té acreditació de la seva qualificació professional que ascendeix al 58'2%. D'altra banda, és prioritari el col · lectiu dels joves que no obtenen el Graduat en Educació Secundària Obligatòria en finalitzar 4t curs de l'ESO, així com el dels joves que abandonen prematurament els estudis, que segons les dades de 2010 són el 28 ' 4%.

Es tracta, per tant, de la necessària concreció en l'àmbit nacional de les polítiques europees per a l'aprenentatge permanent i, especialment, del Pla d'Acció l'Aprenentatge per a Adults, Sempre és un bon moment per aprendre, aprovat el 2007.

Més informació (+)

Accés a l'informe complet (+)