9 de maig de 2019

Informació aclaridora del Departament referent a les oposicions d'FP
Informació específica per al cos d'ensenyament secundari (especialitats d'FP) i del cos de professors tècnics d'FP


Tens tota la informació en el següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/2018/desenvolupament-de-les-proves/informacio-especifica-cos-ensenyament-secundari-especialitats-fp-i-cos-professors-tecnics-fp/index.html#1.
30 d’abril de 2019

CCOO critica que el Departament d'Educació aposti per l'FP Dual low-cost per a Catalunya

CCOO critica que el Departament d'Educació aposti per l'FP Dual low-cost per a Catalunya

Perjudicant la qualitat de l'ensenyament i les condicions laborals

Proper 23 de Maig, de 14 a 15.45h:

Assemblea FP a la seu de CCOO Catalunya
(Via Laietana, 16 BCN, Metro Jaume I). Sala d'actes.

Temes: 

-No a l'FP Dual low-cost per a Catalunya

-(des)Regulació FP dual, canvis curriculars i les afectacions a professorat, centres, alumnat...


Fa un mes el Departament d’Educació de la Generalitat anunciava la posada en marxa d’un nou model de Formació Professional (FP) per reformar la modalitat dual que modificarà els currículums de totes les titulacions de cicles formatius i ensenyaments de règim especial.

Actualment la Dual la cursa un 10% de l’alumnat, del qual només la meitat està a l’empresa alternant formació amb el centre educatiu. A dia d’avui els sindicats encara no han rebut cap proposta ni documentació d’aquest canvi curricular, creat a corre-cuita a final de curs, per facilitar un model que encaixi alhora l’FP ordinària i l’FP Dual i que afectarà més de 40.000 alumnes el proper curs i a tot el personal docent sense tenir temps de preparar-se ni adaptar-se al nou currículum.

Educació es beneficia de la suspensió de l’obligatorietat de la cotització de les pràctiques a la Seguretat Social que regula el Reial Decret 28/2018 per augmentar considerablement la Formació en Centres de Treball (FCT), que actualment està entre 300 i 400 hores ampliables a un 30%, de 500 a 600 hores, a costa de reduir les hores lectives d’altres mòduls formatius. D’aquesta manera s’ofereix una estada en l’empresa a cost zero, obligatòria per a tothom que vulgui graduar-se en un cicle formatiu. Representarà una gran dificultat per a les PIMES acollir alumnat en pràctiques: les que abans tutoritzaven 2 alumnes per curs, ara només podran tutoritzar-ne 1 atès l’allargament de les pràctiques.

S’augmenta la càrrega lectiva del primer curs, fet que farà créixer l’abandonament escolar prematur, per manca d’orientació professional i acadèmica en etapes obligatòries i per una planificació curricular poc adequada.

Els mòduls comptaran amb menys hores lectives i el professorat haurà d’impartir més matèries per arribar a les 19 hores setmanals, a diferència d’altres comunitats autònomes on el professorat realitza 18 hores setmanals; d’un curs per l’altre es perdrà l’especialització del personal docent de cada família professional i baixarà la qualitat de la formació.

Els ensenyaments de règim especial, com els cicles artístics, no tenen empreses per realitzar la FCT i perdran aquestes hores lectives per realitzar un mòdul ampliat en centres de treball inexistents.

El professorat d’FP té el grau d’interinitat més elevat del sistema educatiu, per sobre del 40%, i es troba actualment en un procés d’oposició (gràcies a l’acord signat per CCOO per reduir-la al 8%) que finalitza el mes d’octubre, i realitzarà la fase de pràctiques amb un currículum diferent del que ha estat preparant i treballant. La resta del professorat d’ensenyaments de règim especial es trobarà amb una convocatòria el curs vinent amb un currículum diferent al de la passada convocatòria.

Actualment està en curs el concurs de trasllats de professorat de Secundària, que també generarà moviment de plantilles en els centres educatius per al proper curs.

Educació, tot i saber que està prevista una modificació del Reial Decret 1529 que regula la Formació Dual i de la llei orgànica educativa a nivell estatal, prepara una resolució que regula la formació en Alternança Simple i Dual de l’àmbit educatiu sense tenir en compte el marc de concertació i de desplegament de la Llei de Formació i Qualificació Professionals amb el consens i les aportacions dels agents socials més representatius, ja que aquesta modalitat afecta tant el sistema educatiu com el laboral.

Arrel de les informacions facilitades pel Departament d’Educació, CCOO defensa que:
 • Les primeres mesures per reformar l’FP han de passar per desprivatitzar l’oferta dels cicles creats en fundacions i empreses, sobretot en la modalitat a distància, i planificar una oferta pública suficient per donar servei a les milers de persones que es queden cada any sense plaça.
 • La modificació curricular que planteja el Departament respon a les necessitats de l’empresa i no de les persones.
 • Cal aturar la modificació curricular prevista per Educació: els canvis sobtats i ràpids perjudiquen la qualitat i la millora del sistema educatiu i dels ensenyaments professionals.
 • Una modificació així no pot realitzar-se amb aquesta celeritat des de l’administració educativa sense tenir en compte les particularitats de cada estudi i de cada família professional, i sense comptar amb la participació dels agents socials i de grups de treball on participi el professorat en actiu de cada àmbit.
 • També hauria anar acompanyada d’informació i formació al professorat i de noves condicions de treball en relació a la tutoria d’FCT, contemplades en la resolució de plantilles corresponent.
 • Cal un pla de treball a mig termini per dur a terme un canvi curricular d’aquesta envergadura que comenci a articular-se amb la convocatòria de la mesa sectorial dels ensenyaments de formació professional inicial i els ensenyaments de règim especial (FPIERE) que va sol·licitar CCOO fa més d’un any.
 • La necessitat d’iniciar urgentment l’actualització de l’únic acord d’FP de 1999 per millorar la qualitat de l’FPiERE i les condicions laborals del seu personal.
 • Cal respectar el marc de la Llei 10/2015 i desplegar dins d’aquest les normatives que afectin el sistema d’FP educatiu i laboral com la Formació Dual i l’Alternança.
 • Cal regular degudament i posar en valor les pràctiques no laborals amb l’obligatorietat de cotizar a la Seguretat Social.
 • Cal definir i promoure un model propi d’FP Dual fomentat amb el consens, el diàleg i el vincle laboral.


8 de març de 2019

8 de març, dia Internacional de les Dones: CCOO convoca vaga general a l'educació


CCOO convoca vaga general a l'educació en tot l'EstatEn aquesta lluita, l'educació és la nostra arma

#EnsPlantem  #8MCadaDia  #VivesLliureUnides

La Federació d'Educació de CCOO de Catalunya donar suport a la vaga de vint-i-quatre hores, davant la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, per combatre totes les formes de violència i de discriminació contra les dones. 

Teniu el model d'adhesió per donar suport en els següents enllaços:
8 de març, Dia Internacional de les Dones

Díptic en PDF

La Federació d'Educació de CCOO apel·la a la defensa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i dels drets humans, i a la lluita contra les violències masclistes.

La Federació d'Educació de CCOO convoca vaga general en Educació el pròxim 8 de març dins del marc sindical confederal, que possibilita l'atur de 24 hores en sectors estratègics com l'ensenyament, clau per a l'eradicació del sexisme i l'avanç cap a una societat igualitària. 

Cada vegada és més urgent situar la igualtat, la coeducació i l'eliminació de violències en el centre del debat educatiu, per a promoure un canvi en les polítiques educatives que situïn al nostre país en llindars de progrés i desenvolupament d'acord amb el temps social. CCOO ha insistit repetidament en la necessitat que els governs posin els mitjans suficients perquè aquestes polítiques garanteixin la transformació del androcentrisme educatiu.

En el que va d'any, han assassinat a sis dones pel fet de ser-ho i s'han produït repetides violacions en grup. Davant això, el sistema judicial ha posat de manifest la urgència d'establir una estratègia global, concreta i d'impacte. No obstant això, encara no s'ha implementat pràcticament cap de les propostes que s'han de desenvolupar en el marc educatiu de la Llei 3/2007, ni s'han posat en marxa les mesures de l'acabat d'aprovar Pacte d'Estat contra la violència a les dones que obliga a impulsar iniciatives concretes en educació, com tampoc s'ha alliberat el pressupost per a això. 

Des de la Federació d'educació de CCOO, demandem: 

Continguts curriculars que abordin la història de les dones, amb presència d'autores de totes les matèries en els llibres de textos. Nomenament d'una persona agent d'igualtat amb crèdit horari diari, recursos econòmics i materials per a dur a terme quantes mesures siguin adequades per a assegurar la igualtat entre homes i dones. 

Contingut avaluable sobre prevenció del sexisme, canvis en els rols socials de gènere, sexualitats, respecte a les diversitats, identitats i expressions de gènere. 

Actualització de la vivència coeducativa als patis i espais escolars comuns més participativa i col·lectiva, en la qual es fomenti el respecte i la igualtat en tots els centres educatius, acadèmics i universitaris. 

Finançament per a aquells centres que disposin d'un projecte d'innovació educativa amb perspectiva de gènere. 

Inclusió de continguts relatius a formació per a la igualtat, amb perspectiva de gènere i prevenció de les violències, en els diferents processos d'accés a la professió docent.

Fons addicionals, en els PGE 2019, per a eliminar la bretxa salarial en l'àmbit de l'educació, situada en l'actualitat entorn del 8%, aproximadament. 

Elaboració, aprovació i promoció de protocols específics sobre assetjament sexual i per motiu de gènere en tots els sectors educatius, així com impuls a mesures concretes en els centres,amb la participació de l'alumnat. 

Extensió immediata del permís de paternitat per a promoure la conciliació laboral i familiar. 

Negociació urgent dels plans d'igualtat en tots els sectors educatius, incidint especialment en aquells en els quals existeix major bretxa salarial, precarietat i inestabilitat. 

Obligatorietat de tots els centres privats de disposar de plans d'igualtat que garanteixin la reducció de la temporalitat i parcialitat per a les dones. 

Mesures extraordinàries per a les dones víctimes de violència de gènere. 

Posada en marxa d'un pla de formació obligatori en matèria d'igualtat, gènere, identitats i diversitats en tots els sectors educatius.

L'educació és l'altaveu més potent per a fer efectiu un canvi de paradigma social que ens situï com a pioners en la defensa dels drets humans i l'eradicació de les violències. Ens permetrà expulsar el sexisme dels centres escolars i afermar el respecte cap a les dones, la vida i la seguretat. Tot això abordant les diversitats i les identitats, amb totes les garanties per a desenvolupar un projecte vital ple.

Des de la Federació d'Educació de CCOO, fem nostres les reivindicacions del moviment feminista i realitzem una crida expressa a les treballadores i treballadors de l'educació i a la resta de la comunitat educativa a secundar massivament la vaga de 24 hores del dia 8 de març com a via per a impulsar el canvi real i efectiu per a la igualtat.
1 de març de 2019

Volem el Batxillerat artístic en la seva totalitat a l'EASD Pau GargalloVolem el Batxillerat artístic en la seva totalitat a l'EASD Pau Gargallo

 CCOO denuncia el tancament progressiu de línies de l’escola Pau Gargallo

Una altra mostra de l’abandonament de les escoles d’arts per part del departament d’Educació


El passat dilluns 25 de febrer el Departament d’Educació comunicava a la direcció de l’escola d’art Pau Gargallo de Badalona el tancament progressiu de 2 línies de batxillerats artístics durant els propers dos cursos i el trasllat d’aquests a un institut de secundària de la mateixa ciutat.

La setmana anterior la direcció del centre va rebre l’ordre dels serveis territorials de tancar 2 aules per motius de seguretat i incompliment de normativa sense haver presentat cap informe previ a aquesta ni a la representació legal dels i les treballadores en la comissió de seguretat i salut laboral. El full de actuacions que es demana en l'informe d'actuacions preventives  en un període breu i sense pressupost extraordinari és del tot inassumible per part de l'escola. CCOO va demanar reunió urgent amb la cap de serveis territorials i la resposta de l’administració va ser que l’escola ja n’estava al cas del mal estat de les aules, sense concedir dia i hora.

L’omissió i l’abandonament de les escoles d’art públiques per part del departament d’Educació no ve de nou, anteriorment la Federació d’Educació de CCOO ha denunciat el tancament de cicles artístics, la fusió arbitrària d’oferta en 3x2 d’especialitats, el tancament d’edificis i espais per falta de manteniment i la manca de normativa que reguli l’ESDAP, l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya.

Igualment, CCOO també vol recordar que fa un any que està aturada l’actualització de l’Acord d’FP de l’any 1999, signat per CCOO, UGT i USTEC, a la qual es va comprometre el Departament i que afavorirà l’organització actualitzada dels recursos dels centres i condicions laborals a les necessitats del segle XXI.

La Federació d’Educació CCOO exigeix:
 • La rectificació del Departament i l’aturada del tancament de cicles formatius.
 • La planificació educativa i formativa amb transparència i consens de la comunitat educativa i dels agents socials.
 • La convocatòria immediata d’una mesa sectorial per a tractar els tancaments i qualsevol canvi previst.
 • Revertir les retallades i aturar el desplegament normatiu de la LOMCE i la LEC.
 • Dimensionar i distribuir l’oferta d’FP a les necessitats reals de les persones i del mercat de treball, amb planificació, orientació professional, atenció individualitzada i combatent el biaix de gènere.

CCOO dóna suport al comunicat del claustre i a les accions que es decideixin fer per part de la comunitat educativa.

Per aquests motius s’ha convocat a tota la comunitat educativa a una assemblea oberta  el proper dimarts 5 de març a les 17:30 hores a la sala del professorat de l’Escola Pau Gargallo.

Signa i comparteix per mantenir la totalitat de batxillerats artístics:

21 de febrer de 2019

Eleccions Sindicals


10 de gener de 2019

Jornada “Formació dual: Una estratègia de qualitat?”


La Secretaria de Treball i Economia de CCOO de Catalunya, en col•laboració amb la Federació d’Educació del sindicat, han organitzat la jornada Formació dual: una estratègia de qualitat?. La jornada tindrà lloc el 24 de gener de 2019 a la sala d’actes de la seu central del sindicat, Via Laietana, 16 de Barcelona.

El programa de la jornada


09:30 Benvinguda i acreditacions


10:00 Introducció a la Jornada. Manel Pulido, secretari general de la Federació d’Educació de CCOO


10:15 Presentació de l’Informe Propostes de CCOO de Catalunya per a un model de FP dual, a càrrec d’Eduard Requena (autor de l’informe) i Rosa Maria Villaró


10:30 Taula rodona 1: ‘FP Dual. La perspectiva del jovent’

Modera: Rodri Plaza, amb la participació d’Irene Ortiz, Coordinadora d’Acció Jove, Mónica Torralba, Presidenta del Consell Nacional de la Joventut, Miguel Morillas, de l’Associació d’Estudiants Progressistes, i Joan Fàbregas, alumne que ha finalitzat la FP Dual.


11:50 Pausa cafè


12:10 Taula rodona 2: ‘FP dual accés a un treball de qualitat?’

Modera: Ricard Bellera, amb la participació de Fabian Mohedano, President del Consell Català de FP, Silvia Miró, Responsable formació PIMEC, Isidre Garcia, Director del Centre FP Salvador Seguí, Lluís Vila, President de FAPAE. La taula finalitzarà amb un debat obert al públic


13:50 Cloenda a càrrec de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.Cal confirmar l'assistència a pmain@ccoo.catFeu clic per veure:7 de gener de 2019

Publicació de la convocatòria d'oposicions docents


Publicada la convocatòria de les oposicions docents


El Departament d'Educació ja ha publicat al DOGC la convocatòria de les properes oposicions docents. Pots trobar la resolució en el següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=838286&language=ca_ESXerrades informatives:

CCOO Educació ha organitzat diferents xerrades informatives per tota Catalunya per explicar aquest procés d'oposicions. Per saber on i quan les realitzarem, pots accedir al següent enllaç:

http://publica.ccoo.cat/p/xerrades-oposicions.html.

Més informació:

Si vols saber dates i llocs de les properes xerrades informatives i rebre totes les notícies referents a aquestes oposicions docents clica en el següent enllaç:
https://goo.gl/forms/fLIpWBC4jkrs3me02.


27 de desembre de 2018

Publicació de l'oferta d'ocupació pública pels propers 3 anys

Publicació de l'oferta d'ocupació pública pels propers 3 anys

Publicat al DOGC l'acord pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017 pels propers 3 anys.

En breu es preveu la publicació de la convocatòria  de les places convocades per les properes oposicions docents.

Distribució de les places de la taxa addicional d'estabilitat i consolidació de l'ocupació temporal 2017 pels cossos de personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya és:


Més informació: 

21 de desembre de 2018

Oposicions docents: Informació bàsica publicada pel Departament d'Educació

Oposicions docents: Informació bàsica

A l'espera de la convocatòria de les properes oposicions docents, el Departament d'Educació ha publicat en la seva web informació bàsica referida a aquestes oposicions:Més informació:

Recorda que si vols estar informa't de totes les novetats del procés d'oposicions, pots apuntar-te en aquest formulari per rebre tota la informació:
.


29 de novembre de 2018

Consulta al Consell Català d'FP sobre especialitats FP excloses d'oposicions i Acord d'FP

En reunió realitzada avui 29 de novembre amb el president del Consell Català de Formació Professional, Sr. Fabian Mohedano  

Full PDF

des de la Federació d'Educació CCOO s'ha traslladat a consulta del Consell Català de la Formació Professional la decisió presa pel Departament d'Ensenyament de no incloure  al concurs oposició 2018-2019 algunes especialitats d'FP (amb un elevat % d'interinatge - al voltant del 50%- corresponents a cicles formatius amb un alt nivell d'inserció laboral) emparant-se en un nou indicador, el decrement de plantilla, degut al tancament de cicles formatius d'aquestes especialitats els darrers 3 anys sense cap planificació.

Així com la necessitat d'actualitzar l'acord d'FP del 1999 per millorar i blindar les condicions de treball i assegurar els mínims de qualitat de la Formació Professional.


Se li ha lliurat en mà aquest escrit:

A l'atenció del president del Consell Català de la Formació Professional,

            El Departament d’Ensenyament ha introduït el nou criteri de decrement de plantilla docent dels 3 darrers cursos per deixar fora de la convocatòria de concurs oposició 2018 les especialitats de Formació Professional que, segons les seves mateixes dades, compten amb la major inserció laboral del seu alumnat, interinitats superiors al 50% i dificultats de cobertura a tots els territoris.
D’aquesta manera es perpetua la temporalitat d’aquest professorat, en contra de l’esperit de l’acord signat per CCOO per reduir la temporalitat al 8%, i la dificultat de cobertura de les substitucions.

            CCOO ha manifestat el seu desacord en la mesa sectorial docent i manifesta que l’oferta formativa s’ha d’adequar al teixit productiu que actualment demana aquests perfils professionals relacionats amb la indústria 4.0, especialment a la Regió Metropolitana de Barcelona i altres zones industrials.
En canvi les famílies professionals amb més oferta i graduació tenen un índex d’inserció bastant inferior, la qual cosa evidencia el biaix entre l’oferta educativa i les necessitats productives i la manca d’orientació en etapes prèvies.

            CCOO proposava el 2015 l’actualització de l’Acord d’FP del 1999 per la millora de les condicions del professorat d’FP però Ensenyament no ha donat resposta a les peticions de meses sectorials, la darrera sol·licitada el mes de març passat.


            CCOO vol traslladar a consulta del Consell Català de la Formació Professional la decisió de no incloure les següents especialitats a concurs oposició per decrement de plantilla degut al tancament de cicles formatius  els darrers 3 anys i la necessitat d'actualitzar l'acord d'FP del 1999 per millorar i blindar les condicions de treball i els mínims de qualitat de la Formació Professional.

Especialitats amb un elevat % d’opositables respecte la plantilla actual de professorat que s’eliminen en la convocatòria

628 Soldadures  57,14 %
605 Instal·lacions tèrmiques i de fluids 24%
606 Instal·lacions electrotècniques 19,08 %
602 Equips electrònics 10%
523 Processos i productes de fusta i moble amb un 37,51%
504 Construccions civils i edificacions amb un 20 %  

Inserció laboral de grau mitjà i superior d’aquestes especialitats segons la família professional a la que pertanyen – Estadístiques de l’Estudi d’Inserció laboral dels Ensenyaments Professionals 2017

Edificació i obra civil - Construccions civils i edificacions GM 60% GS 48%
Instal·lacions tèrmiques i de fluids- Instal·lació i manteniment GM 56% GS 78%
Soldadures - Fabricació mecànica GM 57% GS 78%
Processos i productes de fusta i moble- Fusta, moble i suro GM 50% GS 60%
Equips electrònics, Instal·lacions electrotècniques - Electricitat i electrònica GM 45% GS 72%

Barcelona, 29 de novembre del 2018

Federació d'Educació de CCOO Catalunya


Enllaços d'interès:
28 de novembre de 2018

El CoNCA i l'AQU alerten de la situació dels Estudis Superiors de Disseny i Art de Catalunya


Els informes d'aquests organismes avalen les denúncies de CCOO

En els darrers informes el Consell Nacional de la Cultura i de  les Arts de Catalunya (CONCA)  i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) analitzen i posen de manifest la fragmentació i descoordinació del sistema d’estudis superiors artístics de Catalunya, la gestió inadequada i la manca de participació del professorat en l’organització i funcionament de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP) de Catalunya recomanant una acció institucional.


CCOO vam denunciar la cronificació de la desregulació d'aquests estudis per 8è any consecutiu que afecta directament les condicions laborals,

Pots llegir l'entrada aquí

Pots signar per donar el teu suport aquí

Entre d'altres destaquem les següents

Conclusions:
 • Disseny de centres d’educació superior dependents de l’Administració, sense els mínims nivells necessaris d’autonomia institucional.
 • Presa de decisions molt centralitzat sense participació de la comunitat educativa.
 • Elitisme, inequitat i biaix social dels ensenyaments artístics respecte la resta de l'educació superior, manca de preus públics per algunes especialitats i privatització dels estudis (53% de l'alumnat en centres privats) amb una proporció d’estudiants d’ensenyaments artístics superiors 2,3 vegades més baixa que la d’estudiants de la universitat que han gaudit d’una beca. 
 • Règim de dedicació del professorat inadequat per a dur a terme les tasques associades a l’ensenyament superior, amb participació necessària en la recerca.
 • Manca d'accions formatives i informatives de l'àmbit universitari pel professorat d’ESDAP.
 • Excés d'hores de docència del professorat d’ESDAP respecte els mòduls habituals i legals establerts al marc normatiu del professorat de Graus de Disseny.

Recomanacions:

 • Necessitat d'homologació en criteris de qualitat amb l'ensenyament superior universitari i de creació d’una estructura de coordinació (Campus de les Arts o Institut Superior de les Arts).
 •  Duplicar l'oferta pública per arribar a 7.000 alumnes anuals i 70M d'€.
 • Clarificació del perfil acadèmic del professorat dels Estudis Superiors de Disseny i del seu règim docent.
 • Creació d’un pla de formació del professorat que inclogui la globalitat del procés d’ensenyament aprenentatge.
 • Afavorir  les accions conduents a facilitar i incentivar la consecució del grau de doctor i el reconeixement de la funció investigadora del professorat.

 Per llegir més:


16 de novembre de 2018

La Formació Professional 4.0 en perill d’extinció


CCOO denuncia que Ensenyament ignora les demandes del mercat de treball i deixa sense oposicions d’FP a les especialitats amb més inserció laboral


El Departament d’Ensenyament introdueix el nou criteri de decrement de plantilla docent dels 3 darrers cursos per deixar fora de la convocatòria de concurs–oposició 2018 places d’especialitats de Formació Professional (FP) que, segons les seves mateixes dades, compten amb la major inserció laboral, interinitats superiors al 50% i dificultats de cobertura a tots els territoris. D’aquesta manera es perpetua la situació de temporalitat d’aquest professorat en contra de l’esperit de l’Acord signat per CCOO el 16 de juny del 2017 per reduir la temporalitat dels empleats i empleades de funció pública.

CCOO ha manifestat el seu desacord en la mesa sectorial docent i ha traslladat a l’Administració que l’oferta formativa s’ha d’adequar al teixit productiu que actualment demana aquests perfils professionals industrials relacionats amb la indústria 4.0, especialment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les zones industrials.

Mentre Ensenyament fa propaganda per l’aposta de potenciar les vocacions científiques, tecnològiques, artístiques i matemàtiques (programa STEAM.cat), no convoca cap plaça d’aquestes especialitats i sentencia aquests cicles a desaparèixer.

CCOO proposava la millora de les condicions del professorat d’FP el 2015 amb l’actualització de l’Acord d’FP del 1999, però Ensenyament ha bloquejat les peticions de meses sectorials, la darrera sol·licitada el mes de març, i l’impuls dels ensenyaments professionals i de règim especial.

Ara, amb l’anunci del desplegament de la Llei 10/2015 de Formació i Qualificació Professionals s’obre una escletxa per garantir els recursos adients per als centres i el professorat amb el consens dels agents socials.

En un context de manca d’orientació professional crònica i d’indefinició respecte a un model d’FP català que respongui a les necessitats de les persones i del territori, la davallada d’alumnat d’aquestes famílies no pot comportar en cap cas el tancament de cicles i requereix d’un Pla d’Orientació amb suficients recursos, coordinat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies adreçat als joves en etapes prèvies.

Les famílies amb més oferta i graduació tenen un índex d’inserció molt inferior, Administració Grau Mig 31%, Informàtica Grau Mig 22% la qual cosa evidencia el biaix entre l’oferta d’Ensenyament i les necessitats productives i la manca d’orientació als i les joves. 
CCOO traslladarà a consulta al Consell Català de la Formació Professional i a debat als consells territorials d’FP l’actuació del Departament d’Ensenyament.

Especialitats amb un elevat % d’opositables respecte la plantilla actual de professorat que s’eliminen en la convocatòria
628 Soldadures  57,14 %
605 Instal·lacions tèrmiques i de fluids 24%
606 Instal·lacions electrotècniques 19,08 %
602 Equips electrònics 10%
523 Processos i productes de fusta i moble amb un 37,51%
504 Construccions civils i edificacions amb un 20 %  

  
Inserció laboral de grau mitjà i superior d’aquestes especialitats segons la família professional a la que pertanyen – Estadístiques d’Inserció laboraldels ensenyaments professionals 2017 del  Departament d’Ensenyament
Edificació i obra civil- Construccions civils i edificacions GM 60% GS 48%
Instal·lacions tèrmiques i de fluids- Instal·lació i manteniment GM 56% GS 78%
Soldadures - Fabricació mecànica GM 57% GS 78%
Processos i productes de fusta i moble- Fusta, moble i suro GM 50% GS 60%
Equips electrònics, Instal·lacions electrotècniques - Electricitat i electrònica GM 45% GS 72%

Hi ha especialitats amb nivells de places opositables que van del 57% de soldadura al 20% de construccions civils i edificacions. Tanmateix, aquestes especialitats tenen uns índex d’inserció laboral que, com a poc, estan en el 48% de construccions civils i edificacions.

Per tot això, la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya demana que s’incloguin en el concurs-oposició 2018 places de les especialitats abans esmentades (628, 605, 606, 602, 523 i 524), es planifiqui l’oferta de Formació Professional, es dissenyi un pla d’orientació professional adreçat als i les joves i es convoqui la mesa sectorial de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per tal de poder actualitzar l’Acord d’FP.